Glutenvrij produceren van voedingsmiddelen

Glutenvrij logo voorbeeld

Logo glutenvrij

Op sommige producten is een glutenvrij-symbool aangebracht. Er zijn veel verschillende symbolen in omloop maar de doorgestreepte aar is de bekendste. Dit logo wordt onder licentie uitgegeven door de Coeliakie Vereniging. Na het succesvol afronden van een audit tegen de AOECS Standard for Gluten-Free Products, The AOECS Gluten-Free Addendum of BRGCS Gluten-Free Certification Program (GFCP) mag dit logo gebruikt worden. 

Wij helpen graag bij het doorlichten van het productieproces (nulmeting) of begeleiding bij het certificatietraject. Ook kunnen wij producten onderzoeken, met de voorgeschreven analysemethode, om aan te tonen dat aan de norm wordt voldaan.

Uiteraard mogen ook producten zonder dit logo of andere logo's/ iconen als 'glutenvrij' verkocht worden als ze maar aan de Europese wetgeving voldoen (max. 20 ppm gluten). 

Wetgeving

Met ingang van 20 juli 2016 geldt UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 828/2014 voor de claims 'glutenvrij', 'met zeer laag glutengehalte', 'speciaal bereid/ geschikt voor personen met een glutenintolerantie' en 'speciaal bereid/ geschikt voor coeliakiepatiënten'. 
Voor de claim 'glutenvrij' wordt de grens van maximaal 20 ppm gluten gehanteerd. Op producten bereid met glutenbevattende granen, speciaal bestemd voor mensen met coeliakie, mag ook de term ‘met zeer laag glutengehalte’ gebruikt worden. Dan mag het gehalte gluten max. 100 mg/kg zijn.
De claims 'glutenvrij' en 'met zeer laag glutengehalte' mogen ook op van nature glutenvrije producten gebruikt worden. Op volledige zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding mogen bovenstaande claims niet vermeld worden. In dergelijke voeding mogen geen glutenbevattende ingrediënten gebruikt worden en zijn claims niet toegestaan. 

Naast deze regelgeving voor de claims moeten producten ook voldoen aan de algemene Europese etiketteringswetgeving. Daarin zijn o.a. regels opgenomen over de lijst met ingrediënten. Bij gebruik van ingrediënten, gemaakt van een glutenbevattend graan, moet de allergene herkomst duidelijk uit de ingrediëntbenaming blijken. Bijvoorbeeld tarwezetmeel. Bovendien moet het type graan in een afwijkend lettertype weergegeven worden, zoals vet, cursief of in hoofdletters. Voor deze vermelding geldt een 0-grens. De norm voor glutenvrije producten (20 ppm) mag niet gebruikt worden om te bepalen of ingrediënten van glutenbevattende granen in de ingrediëntendeclaratie vermeld moeten worden. Deze ingrediënten moeten namelijk altijd opgenomen worden, ook als ze minder dan 20 ppm gluten bevatten. Behalve als ze op onderstaande lijst van uitzonderingen staan, zoals glucosestroop of maltodextrine.
In de lijst met ingrediënten moet het type graan genoemd worden. Het woord gluten hoeft niet gebruikt te worden. 

In de Verenigde Staten geldt voor glutenvrije gefermenteerde of gehydrolyseerde producten, zoals o.a. bier en sojasaus, andere wetgeving dan in Europa. Alle gebruikte ingrediënten moeten glutenvrij zijn. Een product mag dus niet glutenvrij gemaakt worden door afbraak van gluten door fermentatie of hydrolyse. Ook moet kruisbesmetting met gluten voorkomen worden tijdens en na het fermentatieproces.

Analyse

Voor onderzoek op gluten zijn verschillende methoden beschikbaar.
Er kunnen sneltesten of ELISA testen ingezet worden. Bij gefermenteerde producten als bier of sojasaus (met tarwe) moeten speciale ELISA testen ingezet worden. Wij bieden een uitstekende laboratoriumservice met snelle, geaccrediteerde analyses en advies over toepassing en interpretatie.

Meer informatielaboratorium analyse

Allergenen Consultancy levert ook sneltesten voor onderzoek op gluten in grondstoffen, oppervlakken en eindproducten. Met deze complete, betrouwbare én betaalbare testkit kan op eenvoudige manier snel een analyse uitgevoerd worden. Hiervoor is geen laboratorium of geschoold personeel voor nodig. Met een sneltest is het resultaat direct beschikbaar en kan de productie snel hervat worden.

Wat zijn gluten?

Gluten is de in alcohol oplosbare eiwitfractie die voorkomt in verschillende graansoorten. Dit zijn tarwe, rogge, gerst, spelt en khorasantarwe (kamut). Haver is in principe glutenvrij, maar is vaak verontreinigd met tarwe waardoor haver vaak toch gluten bevat. Gluten geeft structuur aan deegproducten en brood. Gluten wordt ‘verknoopt’ tot een netwerk waar gassen –die tijdens het rijzen van deeg ontstaan- in vast gehouden worden. Zonder gluten is het moeilijk om een samenhangend, niet kruimelig en luchtig baksel te maken.
Gluten bestaat uit twee eiwittypen: gluteninen en gliadinen. Gliadine veroorzaakt darmschade bij de aandoening coeliakie.

Coeliakie

Er is onderscheid in tarweallergie en coeliakie. Bij een tarweallergie reageert het afweersysteem op één of meerdere tarwe-eiwitten maar er wordt niet gereageerd op de andere glutenbevattende granen.

Coeliakie (spreek uit als seuliakie) is geen allergie maar een auto-immuunziekte. Dat betekent dat antistoffen aangemaakt worden tegen eigen weefsels die daardoor beschadigd worden. Het eten of drinken van producten met gluten, zoals brood, koek of pasta, zorgt bij mensen met coeliakie voor een afbraak van de dunne darm. Daardoor kan de darm zijn werk niet goed doen. Er ontstaan bijvoorbeeld voedingstekorten en allerlei (vaak chronische) klachten. Door het volgen van een glutenvrije dieet kan het dunne darmslijmvlies zich herstellen. In de Westerse wereld heeft circa 1 op 200 mensen coeliakie. Tarwe-allergie komt minder vaak voor. 

Meer weten of hulp nodig bij certificatie?

Neem contact met ons op en wij helpen graag bij het certificatietraject.

Lees meerContact opnemen