Eiwittest 3M Clean Trace (Allergen)

Eiwittest voor allergenenbeheer Snelle meting, slechts 1 -15 minuten
Eenvoudig uit te voeren 
Hoge nauwkeurigheid 
Meting van eiwitten = allergenen
Makkelijke hygiënecontrole

Kleurreactienegatief                                          positief

Te gebruiken voor

> Hygiëne-inspectie apparatuur
> Vaststellen en verifiëren kruisbesmetting
> Controle reiniging
> Meting naspoelwater

Gebruik in een allergenenbeheersysteem

Door aan te tonen dat geen eiwitten meer aanwezig zijn na een reiniging, is ook aangetoond dat alle allergenen verwijderd zijn. Ongeacht het type allergeen: melk, pinda, noten, gluten etc. Deze extra gevoelige eiwittest detecteert eiwitten op het niveau waarop allergenen nog allergische reacties kunnen oproepen.
Deze nauwkeurige eiwittest stelt vast of alle eiwitresiduen verwijderd zijn en de natte schoonmaak goed uitgevoerd is.
Er worden daadwerkelijke productresten gemeten en geen ATP. Een oppervlak wordt met het wattenstaafje bemonsterd en door de kleurreactie in de swab is zichtbaar of eiwitten aanwezig zijn. Groen is afwezig, paars aanwezig. 
Door meteen vast te stellen of de schoonmaak goed is uitgevoerd kan tijd bespaard worden. En belangrijker nog: latere afkeur van producten voorkomen worden. Bij een te hoge uitslag kan direct opnieuw schoon gemaakt worden.
Eiwitswabs zijn daarom voor de verificatie van reiniging uitermate geschikt.

Let op:

De volgende testen zijn niet geschikt in het kader van allergenenbeheer, vanwege een hogere detectiegrens: 
3M™ Surface Protein Instant™ (CIT50)
3M™ Surface Protein Plus™ (PRO100): gevoeligheid 50 µg

Verkrijgbaar

Eiwitswabs
Verhittingsblok 55°C 

Eenvoudige werkwijze

Werkwijze algemeen eiwittest

Gevoeligheid

Detectiegrens vanaf 3 µg eiwit/100 cm². Met de test worden álle eiwitten gedetecteerd: alle allergene maar ook alle niet allergene eiwitten zoals eiwitten uit vlees of groenten. Doordat een product meestal uit verschillende soorten eiwitten bestaat, wordt een niet volledige reiniging eerder opgemerkt bij gebruik van deze test.
Ongeacht het type product en aanwezige allergenen moeten na een reiniging alle eiwitten verwijderd zijn. 

Meetprincipe

Onder alkalische omstandigheden reageren koperionen (Cu2+) met eiwitdelen (peptiden) tot Cu+. Deze ionen vormen een paars complex met het reagens bicinchonzuur. Dit wordt de Biuretreactie genoemd. Hoe meer (totaal) eiwit, des te sterker en sneller de paarskleuring optreedt.

Verpakking

Verpakt per 60 swabs 
Bewaren 2 – 25°C
Geproduceerd door 3M™

Bestel product Contact opnemen