Privacybeleid en gegevensbescherming

Over ons privacybeleid en gegevensbescherming

Allergenen Consultancy gaat zorgvuldig om met gegevens. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening.

Digitale gegevensverwerking

Met onze dienstverleners voor websiteontwikkeling, webhosting, e-mail, verzenden van nieuwsbrieven en payment processor hebben wij overeenkomsten afgesloten. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, kunnen met deze partijen worden gedeeld of worden ingezien. Zij hebben bijvoorbeeld toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden. Zij zullen uw gegevens echter nooit gebruiken voor een ander doel.
Onze digitale beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie, een sterk wachtwoordbeleid en beveiligde dataopslag. Wij maken  beperkt gebruik van cookies.

Nieuwsbrief/ opt-out

Wij versturen nieuwsbrieven naar e-mailadressen welke bij ons zijn inschreven. Bij bestellen van een order, het downloaden van bestanden of via het webformulier heeft u uw e-mailadres ingegeven en hiervoor toestemming gegeven.   
Onderaan elke e-mail nieuwsbrief is een link opgenomen om uw voorkeuren aan te passen. Hier kunt u zich eenvoudig voor bepaalde of alle nieuwsbrieven uitschrijven.

Verzenden en logistiek

Wij maken gebruik van de pakketdienst GLS om uw bestelling te leveren. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met hen delen. Ook wordt uw e-mailadres gedeeld om een Track&Trace code van uw pakket te kunnen sturen.
In het geval dat GLS onderaannemers inschakelt, worden uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking gesteld.

Facturatie en boekhouden

Wij gebruiken geen boekhoudsysteem in de cloud, ook besteden wij dit niet uit. Voor controledoeleinden is onze administratie wel in te zien door onze accountant.  Zij hebben een accountantsheimhouding plicht en behandelen de gegevens vertrouwelijk. 

Automatisch verzamelde gegevens/ cookies

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval kunnen wij gedwongen zijn uw gegevens te delen.

Bewaartermijnen

Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. 

Uw rechten

U heeft altijd het recht om:

  • de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. 
  • de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen.
  • de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken.
  • de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren.
  • bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. 

Het aanpassen van gegevens kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening.

U kunt een verzoek ter inzage, aanpassing of beperking of een bezwaar indien bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Alle correspondentie sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres. Wanneer een ander e-mailadres of postadres gewenst is, kunnen wij u vragen om legitimatie.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.