Nieuwsitem van 18-06-2012

'Glutenvrij' niet meer op gewone voeding?

Het Europees Parlement heeft verleden week een voorstel ingediend voor een nieuwe Verordening inzake voor zuigelingen en peuters bedoelde levensmiddelen en voeding voor medisch gebruik (2011/0156(COD)). Deze Verordening zal de 'glutenvrij Verordening 2009/41' gaan intrekken.

Glutenvrij
In het voorstel blijven dezelfde eisen gesteld aan de norm voor glutenvrije voeding, namelijk 20 ppm. Een belangrijke aanpassing van het Europees Parlement is het opnemen van een nieuwe eis (artikel 8 bis) dat de aanprijzing 'glutenvrij' in woord of beeld niet meer op gewone voedingsmiddelen gebruikt mag worden. Dat betekent ook dat geen glutenvrij icoontje gevoerd mag worden op producten die van nature glutenvrij zijn, maar uitsluitend op dieetproducten.
Verder is opgenomen dat de producten worden bereid met bijzondere zorg, onder naleving van de goede productiepraktijken (good manufacturing practice, GMP) om verontreiniging met gluten te voorkomen. Er worden dus eisen gesteld aan het voorkomen van kruisbesmetting.
Ook moeten de termen „met zeer laag glutengehalte” of „glutenvrij” dicht bij de productnaam vermeld worden.
Dit voorstel wordt nog verder besproken in het wetgevingsgoedkeuringsproces. Hopelijk zal het aangepast worden zodat ook gewone voeding glutenvrij genoemd mag blijven worden.

Lactosevrij
Daarnaast zullen binnen een jaar na inwerking treding van de nieuwe Verordening ook normen voor lactosevrije producten vastgesteld gaan worden.

Lees meer Contact opnemen