Nieuwsitem van 24-11-2016

BRC certificering uitgebreid met Module 12 (glutenvrij)

Er is een nieuwe BRC module gepubliceerd. BRC Module 12 is ontwikkeld in samenwerking met de Association of European Coeliac Societies (AOECS). Bedrijven die hun BRC-certificering uitbreiden met deze scope kunnen hiermee hun licentie voor het officiële glutenvrij logo aanvragen. Een aparte audit of toetsing tegen de Nederlandse Normenset Glutenvrij is dan niet meer nodig.

BRC Module 12

Bedrijven die al BRC gecertificeerd zijn, kunnen bij hun certificatie-instelling een uitbreiding van de scope aanvragen. Auditoren die zijn opgeleid voor deze module (training en examen vereist) mogen vervolgens deze aanvullende module meenemen in de audit. Normaal gesproken is extra audittijd 2 tot 4 uur. Alle glutenvrije producten op het bedrijf moeten worden getoetst tijdens de audit.
Bij onaangekondigde BRC audits waarbij geen glutenvrije productie plaatsvindt, kan een extra standalone audit gepland worden, zodat de audit uitgevoerd wordt wanneer er daadwerkelijk glutenvrije producten geproduceerd worden.
Er zijn producten die geen glutenvrij logo mogen dragen. Dit zijn enkelvoudige producten die geen bewerking hebben ondergaan welke een kruisbesmettingsrisico met gluten kan opleveren, zoals vers fruit, onbewerkte granen, vers vlees, melk, eieren, thee, wijn, jam, honing en azijn (Appendix 1).
Bedrijven die gebruik maken van de BRC Module 12 zijn verplicht om over de laatste versie van de AOECS Standaard te beschikken. Zowel de AOECS Standaard als BRC Module 12 zijn gratis te downloaden.
In de AOECS Standaard wordt nog melding gemaakt van eventuele noodzakelijke verrijking met vitamines en mineralen voor producten op basis van glutenvrij gemaakte granen om tekorten bij mensen met een glutenvrij dieet te voorkomen.

Certificering en AOECS

Om het logo te mogen voeren moeten bedrijven aantoonbaar maken dat zij veilig glutenvrij produceren. Tot voor kort hanteerde elke nationale coeliakie vereniging daarvoor zijn eigen eisen. In Nederland is in 2008 een Normenset Glutenvrij opgesteld waar bedrijven tegen getoetst werden door een onhankelijke certificatie instelling. In andere landen werd volstaan met het tonen van een jaarlijks analyseresultaat van het eindproduct. In 2014 heeft de koepel van alle Europese coeliakie verenigingen besloten dat de manier waarop een licentie verstrekt wordt zoveel mogelijk gelijk getrokken moest worden tussen de verschillende landen. Daarop is een Europese certificatiestandaard ontwikkeld: AOECS Standard for Foods for Persons Intolerant to Gluten.
Op basis van een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd door SGS werd de conclusie getrokken worden dat de meest gebruikte certificatieschema’s niet gelijkwaardig waren aan de AOECS standaard. Met een tweetal schema’s, waaronder BRC, zijn vervolgens gesprekken aangegaan om extra modules gericht op glutenvrij te ontwikkelen. De technical committee van de AOECS is hierbij de opdrachtgever geweest. Dit heeft geleid tot de nieuwe BRC Module 12.

Beheer logo en registratietekens

Glutenvrij registratienummer

Het officiële Crossed Grain logo is eigendom van de AOECS, de koepel van alle Europese Coeliakie verenigingen, maar wordt door de nationale Coeliakie Verenigingen uitgegeven. Als er geen nationale coeliakie vereniging is, kan een bedrijf zich wensen tot de Britse Coeliakie Vereniging. De Engelse Coeliakie Vereniging geeft ook de wereldwijde licenties (landencode CUK) af.
De Nederlandse Coeliakie Vereniging (NCV) verstrekt de licenties aan bedrijven uit Nederland en België. Deze licentie is zichtbaar door de landencode (NL) en een uniek driecijferig registratienummer dat aan het bedrijf is toegekend welke onder het logo wordt geplaatst. Ieder glutenvrij product van een producent krijgt ook een eigen nummer (NL-001-001). Bij gebruik van haver wordt de landencode met cijferaanduiding vooraf gegaan door de letters OATS.

Aanvraag logo/ licentie Nederland en België

Bedrijven kunnen nu kiezen tegen welk certificatieschema en door welke certificatie-instelling ze getoetst willen worden:

  • Glutenvrij Normenset (via Schouten Certification) óf
  • BRC Module 12 (door de bestaande certificatie-instelling, mits opgeleid).

Na het succesvol doorlopen van de audit dient het het auditcertificaat met de licentieaanvraag verzonden te worden naar de NCV waarna de licentie procedure voor het glutenvrij logo in gang gezet kan worden.

Bronnen:
Coeliac UK 
AOECS standard
BRC Module 12 
Nederlandse Coeliakie Vereniging (aanvraag licentie)

Lees meer Afspraak maken