Nieuwsitem van 29-06-2013

Verordening 41/2009 glutenvrij ingetrokken

De Verordening (Eu) Nr. 41/2009, waarin de normstelling voor glutenvrij is geregeld, is ingetrokken door de vaststelling van Verordening (EU) Nr. 609/2013 op 12 juni 2013.  

Deze Verordening behelst eisen aan zuigelingen-, medische voeding en voeding voor gewichtsbeheersing. Hierin is vastgelegd dat per 20 juli 2016 Verordening 41/2009 wordt ingetrokken.
In de overwegingen is te lezen dat voor die tijd de normen voor de vermeldingen "glutenvrij", "zeer laag glutengehalte", maar ook "lactosevrij" en "zeer laag lactosegehalte" opgenomen moeten zijn in Verordening 1169/2011 waarin Voedselinformatieverstrekking is geregeld.
Bij deze overdracht worden geen drastische veranderingen verwacht omdat is vastgelegd dat de nieuwe normen ten minste hetzelfde beschermingsniveau moeten bieden.
Wel wil men een duidelijker onderscheid tussen producten die van nature glutenvrij zijn en welke speciaal bereid zijn om het glutengehalte te beperken (zoals glutenvrij brood).

Ondertussen is men gestart met de voorbereiding van deze omzetting. Dit wordt een gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten over de afwezigheid van gluten of het zeer lage glutengehalte in levensmiddelen (C(2013)05405 – 2013/2789(DEA)). Dit wordt gedaan door de Commissie ENVI - Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid van het Europees Parlement.

Lees meer Contact opnemen