Nieuwsitem van 13-10-2014

Allergenenwetgeving horeca en foodservice Europese lidstaten

Op 4 september 2014 is de Warenwetregeling allergeneninformatie niet-voorverpakte levensmiddelen gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant. Hiermee zijn de eisen aan allergeneninformatie in horeca en andere plekken waar niet-voorverpakte producten worden verkocht officieel. Er zijn geen wezenlijke veranderingen ten opzichte van het ontwerp dat al november 2013 uitkwam. In de Warenwetregeling zijn geen uitzonderingen gemaakt voor bedrijven die geen allergeneninformatie kunnen geven. 

Elk land mag eigen regels opstellen voor de manier waarop de Europees wettelijk verplichte allergeneninformatie gegeven wordt. Ondertussen hebben verschillende Europese lidstaten eigen regelgeving vastgesteld. Hierbij zijn grote onderlinge verschillen. Allergenen Consultancy heeft de verschillen op een rijtje gezet. 

Schriftelijk of mondeling

Er blijken grote verschillen in de manier waarop de allergeneninformatie verstrekt moet worden. De meeste landen staan een schriftelijke én mondelinge manier van communiceren toe. In Frankrijk, Ierland en Slovenië is mondelinge communicatie van de allergeneninformatie echter niet toegestaan. Daar mag de informatie alleen schriftelijk getoond worden.
In België worden eisen gesteld aan het kennisniveau van medewerkers wanneer mondelinge informatie wordt gegeven. Zij dienen een opleiding te hebben gehad.
Duitse foodservice bedrijven dienen, bij het toepassen van mondelinge informatie, de traceerbaarheidsgegevens van de gerechten twee weken te bewaren voor controledoeleiden.

Uitzonderingen

Landen als België, Finland en Frankrijk voorzien in de mogelijkheid om geen standaard allergeneninformatie te geven als op voorhand eventuele dieetbeperkingen worden besproken. Denk hierbij aan woonvormen, gevangenissen en ziekenhuizen waar mensen vooraf een intake krijgen en gedurende langere of kortere tijd verblijven.

Bijzonderheden

Een aantal landen hebben de toevoeging dat de allergeneninformatie gratis beschikbaar moet zijn. In België is het opzetten van een interne procedure/ werkwijze om juiste allergeneninformatie te waarborgen verplicht. 
Het gebruik van iconen is alleen in Duitsland en Griekenland expliciet benoemd. In Duitsland moet het gebruik van iconen gemeld worden aan de autoriteiten. In Griekenland is het gebruik van iconen toegelaten als daarbij een verwijzing naar de naam van het allergeen plaats vindt.

Geraadpleegde (genotificeerde) wetgeving van de volgende landen: Croatia, Spain, Finland, Greece, France, Belgium, Ireland, Sweden, Slovenia, Germany, United Kingdom, Netherlands, Sweden.

Lees meer Contact opnemen