Nieuwsitem van 12-08-2014

Koninklijk Besluit allergenenwetgeving Belgie

De Belgische allergenenwetgeving voor niet-voorverpakte levensmiddelen is op 12 augustus 2014 gepubliceerd als Koninklijk Besluit en treedt 13 december 2014 in werking.

Deze wetgeving is de Belgische invulling van Verordening 1169/2011 waarbij elk land eigen regels moet vaststellen voor de manier waarop allergeneninformatie over onverpakte voedingsmiddelen gegeven wordt. De Belgische invulling schrijft een mondelinge of schriftelijke manier van communiceren voor. Een training voor medewerkers is noodzakelijk bij het geven van mondelinge informatie. Een uitzondering is opgenomen bedoeld voor onder andere maaltijdvoorziening in (kleine) woonvormen.

Schriftelijk

Wanneer gekozen wordt voor schriftelijke informatie moeten de allergenen duidelijk leesbaar worden aangegeven op de plaats van verkoop van het product. Onder schriftelijk wordt ook elektronisch verstaan, zoals een informatiezuil.

Mondeling

Mondelinge informatie mag gegeven worden als er voldaan wordt aan de volgende punten:

  1. De informatie wordt direct, voordat de consument het product koopt, gegeven.
  2. Er is een vastgelegde interne procedure uitgewerkt en ingevoerd in het bedrijf, zodat de voedselinformatie op een goede manier gegeven wordt.
  3. Het betrokken personeel is opgeleid over de risico’s die verbonden zijn aan voedselallergieën en intoleranties.
  4. Er worden geen extra kosten voor de consument gerekend bij het opvragen van informatie.

Vermeldingen

Een aantal vermeldingen moeten duidelijk zichtbaar voor de consument gecommuniceerd worden:

  1. Bij schriftelijke informatie, welke niet direct zichtbaar is op bijvoorbeeld de menukaart of in de vitrine; een vermelding dat voedselinformatie beschikbaar is en een verwijzing naar de plaats waar deze informatie gevonden kan worden.
  2. Als de informatie mondeling gegeven wordt, moet schriftelijk gemeld worden dat men zich tot het personeel kan wenden.
  3. Een waarschuwing dat de samenstelling van producten kan veranderen.

Uitzondering

Als vooraf gevraagd wordt naar eventuele allergieën en voedselintoleranties en op maat aangepaste producten aangeboden worden, zijn de vermeldingen niet nodig. Dit is bijvoorbeeld van toepassing bij maaltijdvoorzieningen in woonsituaties waarbij dieetwensen bij intake vastgelegd worden en de kok aangepaste maaltijden bereid. 

Lees meer Contact opnemen