Uniforme allergenen informatie - Declaration of allergens

Zorgvuldige en betrouwbare samenstelling van allergeneninformatie is van groot belang binnen de voedingsmiddelenindustrie om de voedselveiligheid te waarborgen. Onzorgvuldig beheer van data kan leiden tot een product recall door een foutief etiket. Dit geldt voor allergene ingrediënten maar ook voor de onbedoelde aanwezigheid (kruisbesmetting) van allergenen.

Allergenen Consultancy heeft een sjabloon ontwikkeld met als doel:

Downloadallergenen questionnaire
  1. uitwisseling van allergenen-informatie in de keten te standaardiseren en
  2. een kwantitatieve risico-inschatting van kruisbesmetting met allergenen (zoals VITAL) mogelijk te maken.

Standaardisatie van de allergeneninformatie

Door het wegvallen van de zogenoemde LeDa lijst als basis van allergeneninformatie is er behoefte aan houvast. In de praktijk blijkt dat niet alleen de LeDa-lijst wordt gebruikt maar dat veel van de stoffen, welke ooit op de ALBA lijst hebben gestaan, nog steeds opgevraagd worden binnen de keten. Dit levert een onnodige administratieve last op.
Meer achtergrond van de noodzaak van uniformiteit in allergeneninformatie is te vinden in het VMT nieuwsartikel van november 2017 ‘LeDa-lijst wordt aangepast’.

Risico-inschatting allergenen

Binnen de voedingsmiddelenketen is een groeiende behoefte aan bovenwettelijke informatie over allergenen, vooral gericht op kruisbesmetting. Een risico aangeduid met ‘?’ of ‘Kan bevatten’ is niet meer voldoende. Steeds meer retailers en voedingsmiddelenbedrijven vragen om een onderbouwing van het kruisbesmettingsrisico met een VITAL risicobeoordeling. Om risico's op kruisbesmetting met allergenen te kunnen berekenen is niet alleen informatie over aan- of afwezigheid van allergene ingrediënten nodig maar ook hoeveel (kwantitatief).
Bij gebruik van het sjabloon worden de juiste gegevens opgevraagd om een kwantitatieve VITAL risicobeoordeling uit te kunnen voeren.

Download vragen
leverancier
In de praktijk blijkt dat toeleveranciers moeite kunnen hebben met het beantwoorden van vragen over het gehalte aan allergenen of kruisbesmetting. Dan is het niet mogelijk om een kwantitatieve risicobeoordeling uit te voeren. Toch is niet elke kruisbesmetting in de grondstofketen direct een risico voor het eindproduct. Met eenvoudige vragen, die vaak wel beantwoord kunnen worden, is een betere inschatting van de risico's mogelijk.
Wij hebben hiervoor een leidraad ontwikkeld. Op basis van de leidraad 'Cross-contact in the supply chain and allergen risk assessment' kan een gesprek met de leverancier aangegaan worden. Download dit document gratis.

Bestemd voor

Voor bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie welke productinformatie verzamelen en verstrekken. Het sjabloon kan gebruikt worden voor het opvragen van informatie aan toeleveranciers (als questionnaire). Ook kan het sjabloon gebruikt worden voor het opstellen van de bedrijfseigen productspecificaties bestemd voor de afnemers.

Onderschreven door

Het sjabloon is tot stand gekomen aan de hand van jaren praktijkervaring en het combineren van best practices van vele voedingsmiddelenbedrijven. Ook de Australische Product Information Form (PIF) heeft als voorbeeld gediend bij het opstellen van deze questionnaire.
Het allergenen sjabloon wordt onderschreven door het Voedingscentrum, Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Bakkerijgrondstoffen (Nebafa) en Vereniging voor Bakkerij en Zoetwaren (VBZ). Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) onderschrijft de noodzaak tot uniforme en kwantitatieve allergeneninformatie.

Vragen over het gebruik en toepassing van het sjabloon zijn onderstaand in de verschillende tabs per onderwerp te vinden. 
Staat een vraag er niet bij? Laat het ons weten!

Opbouw document met twee blokken met informatie over aanwezige allergenen (rood blok) en mogelijk aanwezige allergenen (groen blok).

Allergenen sjabloon Allergenen sjabloon

 

Downloadallergenen questionnaireContact opnemen