Nieuwsitem van 20-12-2010

Verordening Voedselinformatie weer stap dichterbij

Op 7 december 2010 heeft de Raad van de Europese Unie een akkoord bereikt over het ontwerp van de Verordening Verstrekking van voedselinformatie aan consumenten.
De inhoud is op diverse punten behoorlijk afwijkend ten opzichte van het resultaat van de stemming in het Europees Parlement afgelopen zomer.

Op allergenengebied is duidelijk dat de verplichting komt tot het verstrekken van allergeneninformatie van onverpakte producten zoals bij cateraars en horeca. Dit mag ook mondeling.
Ook wordt expliciet vermeld dat bedrijven die zelf geen consumentenverpakkingen afleveren (B2B) verplicht zijn voedselinformatie door te geven aan hun afnemers, zodat deze de eindgebruiker kunnen informeren.
Bijzonderheden die nieuw in het voorstel van de Raad zijn opgenomen zijn:

  • De afspraak dat herhaling van allergene ingredienten in de declaratie niet nodig is, vervalt. Ook het uitsluitend vermelden van allergene stoffen in de samenvatting van de aanwezige allergenen -waarbij het allergene ingredient niet in de ingredientendeclaratie genoemd wordt, is dan niet meer toegestaan. In het huidige voorstel staat dat van elke stof de allergene herkomst verduidelijkt moet worden (art22).
  • De drempelwaarde voor sulfiet is verduidelijkt: 10 ppm als totaalgehalte SO2. De meeste analysemethoden meten vrij SO3, dit kan een factor 5 tot 10 verschillen. Meer informatie over sulfietanalyse. Ook is vermeld dat de norm geldt voor producten gereed voor consumptie (bijv. aardappelpureepoeder aanmaken met water of melk).

Lees verder Contact opnemen