Nieuwsitem van 26-02-2014

UK: komende wetgeving bekend bij 19% horeca

De Food Standards Agency (UK) heeft in de periode 2012-2013 onderzoek gedaan naar de verstrekking van allergenen informatie aan de consument voor onverpakte voedingsmiddelen bij ca. 1750 foodservice bedrijven. 
60% van de ondervraagde bedrijven heeft een allergenenbeleid. Dit beleid of werkwijze heeft echter meestal betrekking op enkele van de veertien wettelijke allergenen. Opvallend is dat slechts 40% over allergeneninformatie van de grondstoffen beschikt.   
7% van de bedrijven geeft op dit moment in het geheel geen allergeneninformatie. 
Van alle ondervraagde bedrijven is slechts 19% op de hoogte van de komende wetgeving. Om hieraan te kunnen voldoen zien de bedrijven de volgende uitdagingen:

  • Kosten: om systemen, werkwijzen en menu's aan te passen 
  • Tijd en kennis: om aanpassingen te doen 
  • Training van medewerkers
  • Grondstofinformatie opvragen

Grondstofinformatie

Opvallend is dat slechts 40% van de bedrijven over allergeneninformatie van de grondstoffen beschikt. De rest zoekt informatie bij vragen op of vertrouwt op de kennis van de chef (!). De helft van alle ondervraagde levensmiddelenbedrijven geeft aan 'altijd' de ingrediënten van hun leveranciers of groothandels te controleren, 21% controleert soms en 27% controleert deze informatie nooit. 

Kennisniveau

60% van de ondernemers heeft documenten gelezen of deelgenomen aan een training om allergenen te beheren. Dat laat nog 40% van de bedrijven die nu misschien niet het niveau hebben om allergenen adequaat beheren. 
Gezien de noodzaak om bedrijven te informeren over de nieuwe EU-wetgeving, ziet de Food Standards Agency training als een gelegenheid om het bewustzijn in het algemeen te verbreden. Zij adviseren eigenaren van levensmiddelenbedrijven zich te verdiepen in voedselallergie/allergenen of trainingen bij te wonen.

Bekendheid nieuwe wetgeving

Slechts 19% van de bedrijven is zich bewust van de komende allergenenwetgeving (voor details, zie afbeelding).

De meeste bedrijven erkennen dat veranderingen nodig zijn om te voldoen aan de nieuwe wet. 90% gaf aan ten minste één van de volgende wijzigingen te moeten aanbrengen: meer informatie opvragen bij leveranciers; zorgen voor meer opleiding van het personeel; uitgebreider informatie geven over allergenen en maaltijden/producten; en strikter zijn in het bijhouden van product- en ingrediëntwijzigingen. 33% van de levensmiddelenbedrijven moet zelfs álle genoemde wijzigingen nog doorvoeren.

Van de 19% van de bedrijven die zich bewust zijn van de nieuwe wet verwacht 52% dat de naleving van de wet makkelijk is, 31% dat het niet makkelijk maar ook niet moeilijk wordt en 17% dat het moeilijk wordt.
Informatie die volgens de voedselbedrijven het beste kan helpen: boekjes en andere documenten (86%), online documenten (76%), face-to-face informatie en advies (liefst aangepast aan eigen bedrijf) (61%), informatie in de vorm van casussen (57%), DVD (52%) en workshops (48%).

19% bewust van nieuwe horecawetgeving

In Nederland is een soortgelijk onderzoek uitgevoerd door een student aan de Haagse Hogeschool. De resultaten van dat onderzoek zijn vergelijkbaar met dit onderzoek uit de UK.

Lees meer Contact opnemen