Nieuwsitem van 19-08-2010

Herbeoordeling uitzondering allergenenvermelding klaringsmiddelen in wijn

European Food Safety Authority (EFSA) heeft twee nieuwe aanvragen ontvangen van producten voor uitzondering van allergenenvermelding op het etiket. Het gaat om ei- en melkproducten gebruikt bij de bereiding van wijn. Ovalbumine, eiwit, caseine, caseinaten en andere melkproducten worden gebruikt om wijn te klaren. Hierbij wordt de wijn helder gemaakt. De eiwitten slaan neer, samen met onoplosbare delen.

In de Europese etiketteringsrichtlijn zijn veertien allergene stoffen opgenomen. Er geldt een nulgrens. Dit betekent dat elk product gemaakt van één van deze veertien stoffen altijd op het etiket vermeld moet worden. Ongeacht de gebruikte hoeveelheid en de toegepaste productiewijze. Er zijn slechts enkele uitzonderingen waarvan voldoende bewijs is dat deze derivaten geen allergische reacties veroorzaken. De beoordeling hiervan vindt door EFSA plaats.

Beide aanvragen worden nu voor de derde keer door EFSA beoordeeld. De eerste keer, in 2004, was te weinig informatie beschikbaar om een conclusie te kunnen trekken. Toch werden de producten op de tijdelijke uitzonderingslijst geplaatst.
Bij de herbeoordeling in 2006 bracht EFSA een negatief advies uit. In verschillende wijnen was caseine aantoonbaar. Ook bleek uit wetenschappelijk onderzoek dat allergische reacties, hoewel zeldzaam, optraden. Daarmee werden de klaringsmiddelen geschrapt van de huidige lijst met uitzonderingen (2007/68/EG).

Lees meer Contact opnemen