Nieuwsitem van 24-03-2014

Eerste Hygienecode met aandacht allergenen

In februari 2014 is de Hygiënecode ‘Hygiënecode voor de voedingsverzorging in zorginstellingen en Defensie’ herzien. De Hygiënecode is niet alleen inhoudelijk en wettelijk up to date gebracht. Het is ook de allereerste Hygiënecode waarin allergenenbeheer is opgenomen.

Een hygiënecode is een branche-specifiek raamwerk voor bedrijven die met voedsel omgaan. Bedrijven kunnen op basis van dit raamwerk een eigen hygiëneplan opstellen en zo voldoen aan de wettelijke eisen omtrent voedselveiligheid. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gebruikt de Hygiënecode als basis voor de controle en het toezicht.
Met name kleinere ondernemingen maken gebruik van een Hygiënecode en hoeven zo geen eigen HACCP-analyse uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan bakkers, horeca en zorginstellingen.

In de vernieuwde Hygiënecode zijn allergenen als Kritisch Punt (KP) benoemd. Dit houdt in dat bij inkoop allergeneninformatie bij de leverancier opgevraagd dient te worden. Bij het distribueren en serveren/ uitgeven wordt vereist dat de consument, wanneer hij dat vraagt, de juiste informatie over allergenen moet kunnen krijgen. De Hygiënecode geldt niet alleen voor de centrale keuken, maar ook voor het serveren, bewaren en bereiden op de afdeling, activiteitenbegeleiding of in het restaurant.

In een apart toelichtend document, dat onderdeel is van de Hygiënecode, wordt beschreven dat voor ingekochte maaltijdcomponenten en halffabrikaten de informatie van de fabrikant bewaard kan worden. Dit zijn bijvoorbeeld handelsdocumenten, productspecificaties of etiketten. Als de consument om informatie vraagt, kan het restaurant of de afdeling deze informatie bij de voedingsdienst opvragen.
Bij zelfbereide gerechten is het vastleggen van receptuur van belang. Als de receptuur is vastgelegd, kan de voedingsdienst informeren welke ingrediënten (en dus allergenen) in het gerecht zijn verwerkt.

Op de website van het Voedingscentrum is meer informatie over de hygiënecode te vinden.

Lees meer Contact opnemen