Nieuwsitem van 25-10-2013

Canada acht geraffineerde olie veilig

In de Canadese allergenenwetgeving welke van kracht werd in augustus 2012, wordt gesteld dat de aanwezigheid van eiwitten bepalend is (zie onder) bij de vaststelling of een product allergeen is.

Dit leidt tot de discussie of producten gemaakt van één van de allergene bronnen, maar welke geen eiwit bevatten, als allergeen aangemerkt moeten worden. Health Canada heeft hierop een toelichting uitgebracht. Samen met Canadian Food Inspection Agency (CFIA) hebben zij het standpunt ingenomen dat alle hoog-geraffineerde oliën niet als allergeen geëtiketteerd hoeven te worden. In plaats daarvan mag volstaan worden met een algemene term als plantaardige olie. Behalve bij pinda, hiervoor bestaat aparte wetgeving in sections B.01.009 (4) en B.01.010 van de Food and Drug Regulations.
Het is de verantwoordelijkheid van de producent om aan te tonen dat het gebruikte olie of vet daadwerkelijk hoog geraffineerd is. Onder hoog geraffineerd wordt verstaan: degummen, neutraliseren, bleken and deodoriseren. Sesam- en notenolie zijn vaak niet geraffineerd en dienen dus wel naar de herkomst geëtiketteerd te worden.

"Food allergen" is defined under Section B.01.010.1 (1) of the Canadian Food and Drug Regulations as "any protein from any of the following foods, or any modified protein, including any protein fraction, that is derived from any of the following foods:

 1. almonds, Brazil nuts, cashews, hazelnuts, macadamia nuts, pecans, pine nuts, pistachios or walnuts;
 2. peanuts;
 3. sesame seeds;
 4. wheat or triticale;
 5. eggs;
 6. milk;
 7. soybeans;
 8. crustaceans;
 9. shellfish;
 10. fish; or
 11. mustard seeds."

Lees meer Contact opnemen