Nieuwsitem van 13-12-2014

Allergenenprocedure Belgie verplicht

De Belgische toezichthouder Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) heeft een toelichting (omzendbrief) op de nieuwe allergenenwetgeving gepubliceerd. Hierin is een handig invulformulier opgenomen om bedrijven te ondersteunen bij het opzetten van de in België verplichte allergenenprocedure.

De omzendbrief Allergeneninformatie heeft als doel uitleg te verschaffen bij de nieuwe regels met betrekking tot:
- de vermelding van allergenen van voorverpakte levensmiddelen en
- het meedelen van allergeneninformatie voor niet-voorverpakte levensmiddelen. 
De Belgische uitwerking van de Europese allergenenwetgeving stelt het bezit van een allergenenprocedure en training/opleiding van medewerkers centraal.

Deze procedure moet worden uitgewerkt en geïmplementeerd zodat kan worden verzekerd dat de allergeneninformatie correct wordt medegedeeld. Deze procedure moet beschikbaar zijn op de plaats van verkoop en gemakkelijk toegankelijk zijn voor het personeel en voor het FAVV. Het betrokken personeel moet voldoende opgeleid zijn over de allergenenproblematiek en de procedure. De punten welke in de procedure opgenomen dienen te zijn, zijn in bijlage 1 uitgewerkt. Bovendien is een handig invulformulier opgenomen om bedrijven te ondersteunen bij het opzetten van de allergenenprocedure.

Bron: 
http://www.afsca.be/professionelen/levensmiddelen/omzendbrieven/_documents/2014-12-13_omzendbrief_allergenen_v10dec_nl.pdf

Lees meer Contact opnemen