Nieuwsitem van 30-08-2018

SimplyOK versie 2 gepubliceerd

Vorig jaar is de eerste versie van de Code of Practice van SimplyOK gepubliceerd.
Juli 2018 is de tweede versie verschenen. De wijzigingen in versie 2 hebben betrekking op het auditprotocol en eisen aan lactose- en glutenvrije producten.

Wijzigingen

Afgelopen zomer zijn de eerste bedrijven beoordeeld volgens het SimplyOK schema. In aanloop naar deze eerste audits zijn de auditoren van Vinçotte ISACert Nederland en Lloyd's Register opgeleid en hebben enkele wijzigingen in het schema plaats gevonden. Deze wijzigingen hebben vooral betrekking op het auditprotocol. Een belangrijke aanpassing is de introductie van fase 1 en fase 2 audit voor de initiële audit. Hierdoor is het eenvoudiger om stapsgewijs aan de eisen te voldoen. Bovendien kan de invulling van vervolgaudits beter worden afgestemd op de praktijk en verlaagt dit de auditdruk en -tijd. Ook zijn combinatie-audits, zoals met FSSC 22.000, IFS of BRC, makkelijker te maken. Ook zijn er enkele inhoudelijke aanpassingen doorgevoerd en verwerkt in versie 2 van de Code of Practice. Deze is sinds 1 juli 2018 gratis te downloaden via www.simplyok.eu.  SimplyOK zet standaard

In het vakblad VMT is in september 2018 een artikel verschenen over de wijzigingen en ontwikkelingen rondom SimplyOK. Download het artikel voor meer achtergrondinformatie.

Met verschillende partijen is overlegd over de toepassing en het gebruik van SimplyOK. Diverse retailers, waaronder Albert Heijn, hebben de Code of Practice van SimplyOK als ‘best practice’ omarmd. Zij vragen hun huismerkfabrikanten om aan deze eisen te voldoen. Daarnaast lopen de voorbereidingen voor een benchmark bij de Coeliakie Vereniging. Het is de bedoeling dat SimplyOK gecertificeerde bedrijven een licentie voor het crossed-grain glutenvrij logo kunnen aanvragen. Dit is nu alleen mogelijk als bedrijven gecertificeerd zijn volgens de Glutenvrij Normenset van de vereniging of de aanvullende module 12 van BRC. De eisen aan glutenvrije producten binnen SimplyOK zijn in lijn gebracht met de eisen die de Europese Koepel van coeliakie-organisaties, AOECS, heeft opgesteld in hun Gluten Free Standard.

Lactose-vrij 

In de tweede versie van SimplyOK zijn ook eisen aan producten met de claim ‘lactose-vrij’ opgenomen. Lactose veroorzaakt weliswaar geen allergische reacties, maar mensen kunnen lactose-intolerant zijn, wat een stofwisselingsprobleem is. Lactose is dus geen allergeen waarvoor reference doses opgesteld zijn (wel voor melk) en lactose komt ook niet voor in de VITAL systematiek. Wel is er een toenemende behoefte aan duidelijkheid rondom etikettering en analyse van deze producten. Als norm voor deze producten is wetgeving uit andere lidstaten aangehouden, namelijk maximaal 100 ppm. Daarnaast zijn er vooral bij lactosevrij gemaakte melkproducten belangrijke aandachtspunten ten aanzien van etikettering en analyse. Bij enzymatisch lactosevrij gemaakte melkproducten wordt het melksuiker lactose namelijk omgezet in andere suikers, waaronder galactose. Mensen met galactosemie, een zeldzame maar levensbedreigende vorm van lactose-intolerantie, kunnen geen lactose maar ook geen galactose verdragen. Binnen de Code of Practice zijn, in lijn met wetgeving voor lactosevrije zuigelingenvoeding, aanvullende waarschuwingen opgenomen om deze groep mensen te beschermen. Ook voor mensen met een melkallergie vormen lactosevrije melkproducten een risico. Lactose is niet aanwezig, maar melkeiwit wel. Ook dan is een extra attendering nodig. De traditionele enzymatische bepaling van lactose in lactosevrije melkproducten levert problemen op door de overmaat aan andere suikers. De NEN normcommissie ‘Melk en zuivelproducten’ werkt mee aan de ontwikkeling van een nieuwe internationale norm voor de analyse van lactose die wel geschikt is voor dit type producten. Deze nieuwe norm wordt in internationaal verband ontwikkeld, in een samenwerking tussen AOAC, IDF en ISO. Tot die tijd zal aandacht besteed moeten worden aan keuze van de juiste methode, zoals een aangepaste enzymatische methode, LC-MSMS of HPAEC-PAD. 

Wat houdt SimplyOK in?

Het voorkomen van verwisseling van producten, receptuurbeheer en het bijbehorende databeheer zijn vaak onderbelicht in bestaande voedselveiligheidssystemen. Daarom is het certificatieschema SimplyOK ontwikkeld. In de Code of Practice van SimplyOK zijn de eisen aan een allergenenmanagementsysteem van een voedingsmiddelenbedrijf beschreven. De kern van het certificatieschema zijn de vijf basispijlers samen met een kwantitatieve risicobeoordeling. De vijf basispijlers zijn in de ‘Code of Practice’ gedetailleerd uitgewerkt. Daarnaast is beschreven hoe bedrijven een kwantitatieve risicobeoordeling op basis van VITAL kunnen uitvoeren. SimplyOK is niet opgezet voor dieetproducten, wel voor alle voorverpakte voedingsmiddelen en grondstoffen (B2B). Het biedt de waarborg van een gedegen allergenenmanagementsysteem en betrouwbare allergeneninformatie. De totstandkoming van allergeneninformatie op een etiket of specificatie is hierbij grondig beoordeeld door een onafhankelijke derde partij. Deze kijkt naar:

  • De gebruikte allergene ingrediënten vermeld in de ingrediëntenopsomming; 
  • Een allergenenwaarschuwing indien een reëel risico op kruisbesmetting met een allergeen bestaat, die niet te vermijden is. Dat wordt aan de hand van het VITAL systeem beoordeeld.
  • De claim ‘lactosevrij’ of ‘glutenvrij’.

 

Lees meerContact opnemen