Nieuwsitem van 26-04-2011

'Kruisbesmetting verplicht etiketteren' volgens EP

De discussies bij het vaststellen van de nieuwe Verordening Verstrekking voedselinformatie aan de consumenten blijven verrassen. De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid van het Europees Parlement heeft een nieuw voorstel ingebracht om kruisbesmetting met allergenen verplicht te etiketteren met de tekst "kan bevatten ..".
Dit amendement 52 zou grote consequenties hebben voor zowel de industrie als de allergische consument. Het ontbreken van wettelijke drempelwaarden en een gestandaardiseerde risicobeoordeling zal maar al te makkelijk tot verwarring en overetikettering kunnen leiden.
In juli vindt de tweede lezing in het Europees Parlement plaats. Dan zal duidelijk worden of het Europees Parlement deze aanbeveling overneemt.

Lees meer Contact opnemen