Nieuwsitem van 03-09-2017

Interpretatiedocument allergenenwetgeving

Afgelopen zomer heeft de Europese Commissie een document gepubliceerd met toelichting op diverse vragen over de interpretatie van de wetgeving met betrekking tot het vermelden van allergenen (Verordening (EU) nr. 1169/2011).
Het document geeft duidelijkheid over verschillende onderwerpen. Onderstaand zijn de bijzonderheden daaruit benoemd.

Interpretatie allergenen

In het document wordt verduidelijkt wat precies verstaan wordt onder 'glutenbevattende granen' en 'noten'. Dit zijn alleen de stoffen welke expliciet zijn genoemd. Zo is bij 'noten' een lijst met 8 soorten opgegeven. Sheanoot staat daar bijvoorbeeld niet bij en valt dus niet onder de wettelijke definitie van noten.
Voor 'ei' en 'melk' is aangegeven dat dit eieren en melk van alle dieren betreft, dus niet alleen kippenei of koemelk.
Bij ingrediënten als 'room' en 'kaas' wordt voldoende duidelijk geacht dat dit ingrediënten van melk zijn. Dan hoeft het woord 'melk' niet gebruikt te worden.

Glutenbevattende granen

Bij granen moet de soortnaam vermeld worden. Aangezien spelt en khoransantarwe tarwesoorten zijn, moet bij de vermelding van deze ingrediënten het woord 'tarwe' gebruikt worden. In geval van spelt kan dat op de volgende manieren: tarwe of tarwe (spelt) of spelttarwe.
Het woord 'gluten' hoeft bij gebruik van een glutenbevattende graan niet vermeld te worden, maar mag aanvullend wel gebruikt worden.
Bij glutenvrije producten waarbij één van de granen (zoals haver of glutenvrij tarwezetmeel) wordt gebruikt, moet dit graan nog steeds worden vermeld en benadrukt als allergeen in de lijst met ingrediënten.

Manier van vermelden

Er is geen voorgeschreven manier van het benadrukken van een allergeen ingrediënt in de lijst met ingrediënten. Het mag door middel van het lettertype, de stijl of de achtergrondkleur.
Het is voldoende om alleen het woord(deel) te benadrukken dat overeenkomt met de stof zoals genoemd in de wet (bijlage II). Dus bij gebruik van het ingrediënt melkpoeder kan volstaan worden met 'melkpoeder'. 
Bij samengestelde ingrediënten moet het alleen het subingrediënt, wat in bijlage II genoemd staat, benadrukt worden. Dus bij een broodje met mayonaise wordt niet mayonaise benadrukt, maar het subingrediënt ei en mosterd.

Allergenensamenvatting

Een extra, vrijwillige, vermelding met een opsomming van de aanwezige allergenen is niet mogelijk. Vaak wordt op etiketten de tekst "Bevat:" of "Allergeneninformatie:" gebruikt. Hierbij worden de allergenen samengevat en eventueel verduidelijkt. Verduidelijking vindt plaats door bijvoorbeeld bij tarwe ook het woord gluten te gebruiken of bij melk ook lactose te vermelden.
Een samenvatting van de gebruikte allergenen is echter niet meer toegestaan. Overigens mag een waarschuwing voor mogelijk aanwezige allergenen nog steeds wel gebruikt worden (zie ook onder).

Aanpassing lijst met allergenen

De huidige lijst met veertien allergenen kan aangepast worden door stoffen te schrappen of toe te voegen. Uitleg is gegeven over de manier waarop een dergelijk verzoek ingediend kan worden.

Niet toegelicht

Het document geeft op verschillende punten meer duidelijkheid. Enkele punten zijn echter nog niet belicht. In toelichtende documenten over de Verordening door verschillende lidstaten wordt een aantal van onderstaande punten wel verduidelijkt maar ze zijn niet expliciet beantwoord in dit Europese document.

 1. Moet sulfiet wat van nature aanwezig is in bepaalde producten als ingrediënt beschouwd worden? En hoe zit het met van nature aanwezige zwavelverbindingen (in o.a. gedroogde uit en knoflook), die een positief resultaat in de standaard sulfietanalyse kan geven. 
 2. Vallen kiemgroenten van o.a. tarwe, mosterd, soja en selderij en blad van mosterd ook onder het betreffende allergeen? Het gaat hier om bijvoorbeeld tarwegras, mosterdcressen, sojascheuten en mosterdsla (ook wel mizuna genoemd).
 3. Hoe en wanneer moet mogelijke onbedoelde aanwezigheid van allergenen vermeld worden? In artikel 36.3.a van Verordening (EU) nr. 1169/2011 is vermeld dat uitvoeringshandelingen vastgesteld zullen worden. Dat is nog niet uitgevoerd.
 4. Verschillende allergene stoffen worden gebruikt bij teelt van gewassen, waaronder:
  • Bier (gluten)
  • Mosterd
  • Wei (melk)
  • Zwavel/ sulfieten

Deze stoffen kunnen bij bepaalde toepassingen in contact komen met gewassen en dus ook geconsumeerd worden. Volgens Verordening (EU) nr. 1169/2011 vallen residuen niet onder de definitie van een ingrediënt. Dienen allergene stoffen welke gebruikt worden bij de teelt van planten als allergeen ingrediënt op het etiket vermeld te worden?

Bron: MEDEDELING VAN DE COMMISSIE van 13.7.2017 inzake de verstrekking van informatie over stoffen of producten die allergieën of intoleranties veroorzaken zoals bedoeld in bijlage II bij Verordening (EU) nr. 1169/2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten

 

Lees meer Contact opnemen