Nieuwsitem van 27-03-2012

Industrie wenst uniforme bewoording kruisbesmetting

De Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) en Dutch Spices uit Nijkerk organiseerden op 27 maart jl. een allergenenworkshop voor meer dan zeventig voedingsprofessionals. Het doel van deze middag was het komen tot een gemeenschappelijk standpunt over het gebruik van drempelwaarden (actiegrenzen).
Uit de discussies bleek dat men het unaniem eens was het de stelling dat uniforme bewoordingen voor de waarschuwing voor kruisbesmetting gewenst zijn. Een ruime meerderheid heeft zelfs behoefte aan uniforme logo's/ icoontjes.
Ook was duidelijk dat een overgrote meerderheid geen waarschuwing wil plaatsen voor mogelijke kruisbesmetting als drempelwaarden aantoonbaar niet overschreden worden. Heinz hanteert VITAL al en gaf een verhelderende toelichting op de toepassing van drempelwaarden binnen de Heinz fabrieken en bedrijven die voor Heinz produceren.
De levensmiddelenindustrie wil mogelijke Europese ontwikkelingen rondom (wettelijke) voorschriften ten aanzien van kruisbesmetting niet afwachten, maar zelf stappen voorwaarts maken. De VITAL methode, waar tijdens de workshop grote interesse voor was, helpt daarbij. De FNLI richt naar aanleiding van de workshop een taskforce op om fabrikanten te ondersteunen bij het toepassen van onder andere deze methode.

Lees meer Contact opnemen