Nieuwsitem van 08-01-2015

Herbeoordeling lijst wettelijke allergenen EU

De huidige allergenenwetgeving (bijlage II in Verordening Nr. (EG) 1169/2011) is gebaseerd op een advies van EFSA uit 2004. Er heeft een (her)beoordeling van alle gepubliceerde data plaats gevonden die betrekking heeft op voedselallergie in Europa. In de update gaat EFSA’s Scientific Opinion in op de prevalentie (het voorkomen) van de verschillende allergieën, de klachten, diagnose, drempelwaarden, effect van productbewerkingen zoals verhitten en analyse van allergenen. 

Het is onduidelijk hoe vaak voedselallergie precies voorkomt in Europa, omdat er weinig eenduidige gegevens zijn. EFSA’s Dietetic Products, Nutrition and Allergies (NDA) panel schat dat ongeveer 1 tot 3 procent van de bevolking een voedselallergie heeft. 

Uit het onderzoek is ook gebleken dat ongeveer 75 procent van allergische reacties bij kinderen veroorzaakt wordt door ei, pinda, koemelk, vis en noten. Ongeveer 50 procent van de allergische reacties bij volwassenen wordt veroorzaakt door fruit (o.a. kiwi, banaan, appels, peren, pruimen), groenten (o.a. selderij, wortelen) en verschillende noten en pinda’s.

De invloed van bewerkingen zoals verhitten, frituren, fermenteren of hoge druk is lastig te voorspellen. Sommige methoden veroorzaken een reductie in de allergeniciteit, andere juist een toename. Het effect is ook afhankelijk van de samenstelling van het product (zoals vetgehalte, eiwitten, pH). Bovendien zijn nauwelijks testen uitgevoerd om de klinische reacties bij patiënten te bepalen.

Bij analyses worden de voor- en nadelen van diverse methoden aangestipt. Mass spectrometry (MS) wordt als betrouwbare methode gezien. Deze methode is echter (nog) niet geschikt voor grotere series monsters en wordt niet veel toegepast.

Volgens het NDA-panel is de aandacht voor het vaststellen van drempelwaarden voor allergenen toegenomen. De aandacht komt vooral vanuit regelgevende instanties, consumentenorganisaties en de industrie. EFSA heeft verschillende manieren van risicobeoordeling geselecteerd, zoals VITAL, die kunnen helpen bij het toepassen van waarschuwende etikettering van allergenen op etiketten. Het panel benadrukt dat risicobeoordelingen risicomanagementbeslissingen zijn en dus niet binnen de taken van EFSA vallen.

Het advies vervangt het vorig document uit 2004. Het is nog onduidelijk wat de gevolgen van het advies zijn voor aanpassing van de wetgeving. 

Bron: 
Scientific opinion on the evauation of allergenic foods and food ingredients for labelling purposes

Lees meer Contact opnemen