Nieuwsitem van 04-02-2013

Handleiding allergenenmanagement FoodDrinkEuropa

FoodDrinkEurope heeft een uitgebreide handleiding allergenen management uitgebracht. Hierin worden worden veel onderdelen van een allergenen managementsysteem benoemd. Vooral de bijlagen zijn interessant.
In annex 2 is een handige checklist opgenomen. In annex 4 is de uitwerking van een allergenenvalidatie terug te vinden. Allergenenvalidatie is ook onderdeel van BRC6. In deze handleiding gaat men echter een stapje verder dan de vereisten van BRC door te stellen dat een validatie van de reiniging minimaal drie keer uitgevoerd moet worden. Dit volgt interne richtlijnen van diverse Engelse retailers. Een validatie is vaak erg arbeidsintentisief en er worden veel monsters genomen. Allergenen Consultancy kan de opzet, uitvoering en uitwerking van een validatie uit handen nemen.

De handleiding benadrukt het belang van het uitvoeren van een risicobeoordeling. Ook om onnodige waarschuwingen (kan sporen bevatten) op het etiket te plaatsen. Helaas wordt niet ingegaan op actiegrenzen/ drempelwaarden waardoor de uitvoering van de risicobeoordeling toch nog blijft 'zweven'. Wel wordt duidelijk gesteld dat bij de risicobeoordeling uitgegaan moet worden van het allergeen eiwitgehalte. Hiermee wordt de VITAL aanpak gevolgd. Zo heeft het waarschuwen voor de aanwezigheid van pinda als er alleen pinda-olie gebruikt wordt, niet veel zin. Door het ontbreken of zeer laag pindaeiwitgehalte is er geen risico voor de pinda-allergische consument.

Lees meer Contact opnemen