Nieuwsitem van 01-11-2014

'Etiketteer geen kruisbesmetting soja in tarwebloem'

De Engelse Food Standards Agency (FSA) is van mening dat besmetting van soja in tarwebloem geen risico vormt voor mensen met een soja-allergie en dat waarschuwende etikettering niet nodig is.
FSA is een bemonsteringsprogramma gestart om aanvullende gegevens te verzamelen.

Dit programma is opgezet naar aanleiding van onderzoeksgegevens waaruit bleek dat kruisbesmetting van soja in tarwebloem optreedt. Uit een studie door de National Association of British and Irish Millers uit 2013 bleek dat lage sojagehaltes werden gevonden in 15 van de 45 monsters.

Ook de Canadese overheid publiceerde in 2013 een positiedocument waarin aangegeven werd dat de aanwezigheid van soja in tarwebloem geen risico vormt voor de soja-allergische consument. De Canadese overheid riep de industrie op om geen waarschuwende etikettering toe te passen op tarwebloem en producten waarin dit verwerkt is, omdat het de keuze van soja-allergische consumenten onnodig zou beperken.

Bronnen:
UK: http://www.food.gov.uk/news-updates/news/2014/13116/fsa-checks-for-presence-of-soya-in-wheat-flour
Canada: http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/securit/allerg/fa-aa/soy-soya-eng.php 

Lees meer Contact opnemen