Nieuwsitem van 12-03-2014

EFSA: update informatie allergenen

EFSA heeft in 2011 opdracht gekregen voor een update van de informatie waarop de huidige allergenenwetgeving gebaseerd is. Het gaat om drie onderwerpen: het voorkomen van voedselallergie in Europa (prevalentie), het bepalen van drempelwaarden voor de allergenen waar mogelijk en het in kaart brengen van analysemethoden voor allergenen.

In het eerste deel van de studie heeft EFSA de prevalentie, inclusief de veranderingen in de tijd, van voedselallergieën onderzocht. Ook heeft zij de invloed van procesbewerkingen zoals verhitten beoordeeld. Tot slot zijn de analytische methoden geïnventariseerd.
Het onderzoek naar drempelwaarden loopt nog.

Prevalentie

Uit het onderzoek naar prevalentie is gebleken dat allergische reacties op enkele allergenen veel onderzocht zijn, maar andere veel minder (zoals lupine en selderij). Daarnaast bleek het moeilijk om gegevens uit verschillende studies met elkaar te vergelijken door verschillen in onderzoeksopzet. In het EFSA rapport worden daarom geen duidelijke conclusies getrokken en is het vooral een opsomming van onderzoeksgegevens. Wel komt duidelijk naar voren dat ei- en melkallergie veel voorkomt bij jongere kinderen. Allergie voor vis, soja en tarwe (coeliakie is buiten beschouwing gelaten) lijken weinig voor te komen. 
Allergie voor citrusfruit en kiwi wordt ook vaak voor. Ook allergieën voor cacao, tomaat en knoflook worden gemeld.

Procesbewerkingen

Vooral het effect van verhitting is uitgebreid bestudeerd. Het blijkt dat verhitting bij een aantal allergene producten (ei, melk, selderij en hazelnoot) tot een vermindering van allergeniciteit leidt. Maar deze reductie leidt niet bij alle personen met een allergie tot minder klachten. De producten bestaan namelijk uit verschillende eiwitten. Elke van deze eiwitten kan een allergische reactie veroorzaken, maar welk eiwit hiervoor precies verantwoordelijk is verschilt van persoon tot persoon. Al deze eiwitten reageren anders op verhitting. Daarom kunnen sommige mensen met een ei-allergie wel gebakken ei verdragen en andere mensen met een ei-allergie niet. Zij zijn allergisch voor een ander ei-eiwit.

Analysemethoden

De gevoeligheid van ELISA testen en PCR testen blijkt elkaar niet veel te ontlopen bij analyse op allergenen.
De detectielimiet welke fabrikanten opgeven, is vaak de limiet onder de meest optimale omstandigheden. Door matrixeffecten (invloed van de samenstelling van een product) is de daadwerkelijke detectielimiet vaak hoger. Ook kunnen bepaalde producten, zoals cacao, de extractie van eiwitten uit het monster beïnvloeden. Daarnaast kunnen procesbewerkingen zoals verhitting tot een verlaagde detectielimiet leiden. Validatie van een test voor gebruik voor een bepaald product wordt daarom aangeraden.

Lees meer Contact opnemen