Nieuwsitem van 24-09-2010

EFSA: geen algemene lactose drempelwaarde mogelijk

EFSA heeft zich gebogen over de drempelwaarde voor lactose voor mensen met lactose-intolerantie en galactosemie.
Zij heeft geconcludeerd dat een enkele drempelwaarde niet vast te stellen is door de grote verschillen in gevoeligheid voor lactose. 

Van mensen met lactose-intolerantie kan de overgrote meerderheid een enkele dosis van 12 gram lactose goed verdragen.
Mensen met galactosemie kunnen daarentegen veel minder lactose verdragen. Ter bescherming van baby's met deze aandoening is in de zuigelingenvoedingwetgeving is een norm van ≤10 mg lactose/100 kcal vastgesteld. Bij oudere kinderen en volwassenen moet de dagelijkse inname niet boven 25 mg lactose/100 kcal komen. (Red: bij een dagmenu voor vrouwen van 2000 kcal is dit slechts 500 mg).

Lactose intolerantie is een vrij onschuldige aandoening maar galactosemie is een ernstige stofwisselingsstoornis. Het opsporen van deze ziekte is ook opgenomen in de hielprik voor pasgeboren baby's. Zonder de juiste behandeling - het vermijden van lactose - moet een baby vaak al binnen een week opgenomen worden in het ziekenhuis met ernstige lever- en nierproblemen. Dit loopt zonder behandeling dodelijk af.

Bron:
EFSA, Scientific Opinion on lactose thresholds in lactose intolerance and galactosaemia

Lees meer Contact opnemen