Nieuwsitem van 27-06-2012

Drempelwaarde etikettering melk en ei in wijn per 1 juli 2012

De Europese Commissie heeft eind mei aangekondigd dat het etiket van alle wijnen in Europa per 1 juli 2012 informatie moet geven over de aanwezigheid van ei en melk. Dit was tot nu uitgezonderd.
Het is bijzonder dat alleen de detecteerbare aanwezigheid van melk en ei geetiketteerd hoeft te worden. De detectielimiet is opgenomen in de voorschriften over analysemethoden van het OIV (International Organisation of Vine and Wine). Deze is vastgesteld op 0,25 mg/l.

In het voorstel worden ook icoontjes geintroduceerd die aanvullend op de tekst (bevat: sulfiet, ei, melk) gebruikt mogen worden.
Etikettering wijn
De nieuwe Verordening is van kracht drie dagen na publicatie en heeft door de korte termijn tot veel onrust gezorgd in wijnproducerende landen als Australie. De nieuwe eisen gelden voor alle wijn van de oogst vanaf 2012 en geetiketteerd na 30 juni 2012.

NASCHRIFT maart 2021: sinds 17 oktober 2018 is de allergenenetikettering voor wijn opgenomen in de GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. 2019/33 in artikel 41 en Bijlage I. Voor de analysemethoden inclusief de detectielimieten, verwijst VERORDENING (EU) Nr. 1308/2013 naar de etiketteringsvoorschriften van het OIV (International Organisation of Vine and Wine). Het OIV maakt in de laatste versie van de etiketteringsvoorschriften (2021) ook melding van klaringsmiddelen op basis van tarwe. Tarwe is niet in de EU-wetgeving voor wijn opgenomen.

Lees meer Contact opnemen