Nieuwsitem van 24-09-2014

Datainvoer GS1 bezig met inhaalslag

Eind 2014 wordt de Europese wet van kracht die ook online aanbieders van voorverpakte levensmiddelen verplicht complete en correcte etiketinformatie te geven. De databank GS1 wordt als centrale database gebruikt door verschillende retailers. Leveranciers en fabrikanten zijn bezig met een inhaalslag en hebben eind september al 45.000 artikelen ingevoerd in GS1 DAS (Nederland). Ook de in augustus gerealiseerde koppeling van de databank PS in foodservice (voornamelijk gericht op foodservice/ grossiers) naar de datapool van GS1 Nederland draagt hieraan bij.
In België lijkt het vullen van de GS1 database (Trustbox) iets moeizamer te verlopen met 15.000 artikelen begin september. 

Sinds augustus 2014 kan men gebruik maken van de koppeling van PS in foodservice naar de database van GS1 Nederland (GS1 Data Source/ GS1 DAS). Dit scheelt dubbel invoerwerk en daardoor administratieve rompslomp en fouten.

Aan het gebruik van deze koppling hangen echter wel een aantal voorwaarden; zo dient het hele artikel in PS beheerd te worden en niet alleen de etiketinformatie. Verder is het een voorwaarde dat de specificaties van de etikettering op orde is. Absolute voorwaarde is dat bedrijven de specificaties van hun etiket op orde hebben. Om de kwaliteit van data goed te borgen is het bij de koppeling met PS in Foodservice van belang dat de artikelen worden gepubliceerd aan de GS1 DAS datakwaliteit checker. Om de etiketinformatie van artikelen in de datapool (GS1 Data Source) te vullen, starten leveranciers altijd eerst met de initiële toetsing etiketinformatie van GS1. Alleen dan zijn uw afnemers verzekerd van de kwaliteit van etiketinformatie.

Bronnen: 
http://www.gs1.nl/actueel/persbericht-al-van-ruim-45000-artikelen-etiketinformatie-gs1-data-source
http://www.gs1belu.org/nl/nieuws-evenementen/klokt-tikt-voor-de-belgische-voedingssector
http://www.gs1.nl/sectoren/levensmiddelen-en-drogisterij/nieuwsbrief/koppeling-van-ps-foodservice-naar-gs1-data-source

Lees meer Contact opnemen