Nieuwsitem van 15-04-2014

BRC handleiding allergenenmanagement

In maart 2014 is een handleiding verschenen om de eisen aan allergenenmanagement in BRC-certificering te verduidelijken.
In de handleiding worden veel voorbeelden gegeven hoe de gegevensverzameling en risicobeoordeling uitgevoerd kunnen worden. Daarnaast is een aantal onduidelijkheden uit de praktijk weggenomen.

Kruisbesmetting grondstoffen

Benadrukt wordt dat bij grondstoffen kruisbesmetting met allergenen opvraagd moet worden én op een dusdanige manier dat een inschatting van het risico gemaakt kan worden. Uitsluitend een verklaring van de producent dat kruisbesmetting kan optreden is niet voldoende.

Risicobeoordeling en may-contain waarschuwing

Hoewel er geen objectieve criteria gegeven worden wordt wel een risico gebaseerde aanpak voorgeschreven. Er wordt een korte verwijzing naar VITAL gegeven. Bij een laag risico op kruisbesmetting wordt geen waarschuwing (may-contain) op de verpakking geplaatst. Alleen het feit dat een allergeen op dezelfde lijn of in dezelfde fabriek verwerkt wordt, is geen reden tot een waarschuwing. Alleen bij een hoog risico. Overwegingen bij de risicobepaling zijn het allergeen eiwitgehalte, puntbesmetting en de mogelijkheden tot scheiding, reiniging en planning. 

Kantine en meegebrachte etenswaren

In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt is er geen verbod op pinda's en noten, afkomstig bijv. uit snoepautomaten en meegebrachte etenswaren van medewerkers. Om allergenen te weren die niet in de productieruimte verwerkt worden, dienen wel passende maatregelen genomen te worden. Als voorbeeld wordt het niet dragen van werkkleding in de kantine genoemd. Vooral bij vrij-van claims zal extra aandacht aan het voorkomen van kruisbesmetting met locatievreemde allergenen besteed moeten worden.

Vrij-van claims

Bij allergeenvrij claims wordt verwacht dat extra zorg besteed wordt aan goedkeuring en controle van grondstoffen, scheiding van grondstoffen in magazijnen, voorkomen van besmetting tijdens productie en het testen van het eindproduct op het bewuste allergeen.

Validatie van reiniging

Er wordt een worst-aanpak aanbevolen waarbij een procesovergang gekozen wordt met het hoogste risico (hoogste allergeen eiwitgehalte, moeilijk te reinigen). Aandacht wordt gegeven aan de keuze van de juiste analysemethode in de bijlage.
Hoewel in de BRC Standard ATP als mogelijke analysemethodiek wordt benoemd, wordt in deze handleiding aangegeven dat ATP beperkt toepasbaar is in allergenen management programma's.

Naschrift:
In 2015 is de handleiding gewijzigd. De laatste versie van de BRC Global Standard for Food Safety Issue 7 Understanding Allergen Management is te downloaden. Het document is aangepast aan de norm van BRC7 maar inhoudelijk niet aangepast ten opzichte van de versie uit 2014.

Lees meer Contact opnemen