Nieuwsitem van 13-04-2015

'Allergenenadvies bakkerijen onveilig'

In 2013 is onderzocht of verkopers van niet-voorverpakte levensmiddelen juiste allergeneninformatie konden verstrekken. Uit onderzoek van EAACI bleek dat in 43% van de producten een niet gemeld allergeen aantoonbaar was.
Het personeel achtte zichzelf echter wel in staat om een veilig advies te geven, terwijl zij vaak hiervoor geen training hadden gehad of beschikkking hadden over productinformatie. Volgens de onderzoekers was 57% van de aankopen op basis van de adviezen van het personeel onveilig.

Uit onderzoek blijkt dat de helft van de kinderen met een allergie een allergische reactie heeft ondervonden na het eten van niet voorverpakte producten. Hierbij waren relatief vaak bakkerijproducten en producten uit ijssalons betrokken. Vervolgens zijn vijftig Duitse bakkerijen bezocht waarbij is gevraagd naar producten zonder melk. Producten die door het personeel werden aanbevolen zijn gekocht en onderzocht.

Van deze als 'melkvrije' producten bevatte 43 procent een detecteerbare hoeveelheid melkeiwit. In 19 procent van deze producten werd zelfs meer dan 60 ppm melkeiwit aangetroffen. Dit zijn concentraties waarbij (flinke) allergische reacties te verwachten zijn bij een aanzienlijk deel van de kinderen met een melkallergie.
Er wordt er van uitgegaan dat een concentratie van meer dan 60 ppm veroorzaakt wordt door het (niet gemelde) gebruik van melkbevattende ingrediënten. Lagere concentraties zijn veelal te wijten aan kruisbesmetting met melk. De niet-opzettelijke aanwezigheid van allergenen valt buiten de huidige wetgeving.

Veel bakkerijen kregen regelmatig vragen over voedselallergieën (60% eens per maand, 24% eens per week). Een ruime meerderheid (84%) van het ondervraagde personeel achtte zichzelf in staat om mensen met een voedselallergie een veilig productadvies te kunnen geven. Dit terwijl 30% hiervoor geen training had gehad én niet kon terugvallen op allergeneninformatie van de producten. De resultaten bij personeel dat alleen training had gehad, waren niet beter. De onderzoekers pleiten daarom voor de beschikbaarheid van schriftelijke allergeneninformatie.

Noot redactie: Dit onderzoek is een jaar voorafgaand aan de nieuwe allergenenwetgeving uitgevoerd, waardoor het interessant zou zijn om dit onderzoek te herhalen om te bepalen of verbetering zichtbaar is.

Bron:
Detection of relevant amounts of cow’s milk protein in non-prepacked bakery products sold as cow’s milk-free Allergy 2015

Lees meer Contact opnemen