Nieuwsitem van 21-03-2016

400% stijging allergenenrecalls 2015

Afgelopen jaar is het aantal allergenenrecalls in Nederland opvallend gestegen. Van 10 meldingen in 2014 naar 40 in 2015, terwijl in 2013 slechts 5 meldingen zijn geweest. In de loop van 2014 is een duidelijke trendbreuk zichtbaar. Aan de opvallende stijging ligt mogelijk een beleidswijziging van NVWA ten grondslag. NVWA heeft namelijk een verandering doorgevoerd in de manier van melden van allergenenwaarschuwingen aan consumenten. Daarnaast zorgde deze beleidswijziging ervoor dat allergenenmeldingen versnipperd waren en niet meer openbaar toegankelijk, waardoor volledig inzicht in onveilige producten op de Nederlandse markt ontbrak.

Sinds de voorinzage in een artikel van Allergenen Consultancy uit Waar&Wet van maart 2016 publiceert de NVWA alle allergenenrecalls wel weer allemaal op hun website. Dit is een positieve ontwikkeling!

Melding doen

De meldwijzer onveilige levensmiddelen van de NVWA geeft aan dat producten waarin een allergeen aanwezig is, welke niet op het etiket vermeld staat, bestempeld dienen te worden als onveilig, schadelijk of ongeschikt. Dit soort producten moet gemeld worden bij NVWA en het bedrijf moet vervolgens maatregelen nemen en het publiek informeren. Meestal door advertenties in de landelijke dagbladen.

De NVWA heeft medio 2014 besloten in het geval van allergenenissues meer manieren van communiceren toe te staan om consumenten te informeren bij allergenenwaarschuwing. Sinds die tijd worden bedrijven die melding doen van producten met allergenen verteld dat de communicatie ook ingevuld kan worden met een melding aan patiëntenorganisaties. Die informeren dan hun achterban en leden via de website, Facebook of e-mail.

De financiële consequenties bij een melding zijn door deze manier van communiceren veel lager. Bovendien wordt middels deze gerichte communicatie een groot deel van de specifieke groep mensen bereikt waarvoor het product gezondheidsrisico’s kan inhouden. Voor mensen zonder allergie zijn de betreffende producten namelijk wel veilig.

Niet openbaar

Sinds 2014 publiceerde de NVWA allergenenmeldingen niet meer zelf als productwaarschuwing op hun eigen website. In die periode zijn slechts enkele gevallen gemeld op de website van NVWA. Hierdoor waren niet alle allergenenrecalls meer openbaar en goed toegankelijk, voor niet-allergische maar ook allergische personen die niet zijn aangesloten bij een patiëntenorganisatie.

De veranderde werkwijze leverde een versnipperde informatievoorziening aan de allergische consument, terwijl het gericht informeren van deze consument de achterliggende reden was van de beleidswijziging.

Oorzaak stijging meldingen

De reden voor de stijging van het aantal meldingen is onduidelijk. De wijziging in het beleid van NVWA kan een reden zijn dat het aantal meldingen fors is gestegen. De aanwezigheid van een allergeen welke niet op het etiket vermeld staat, kan verschillende oorzaken hebben.

Wat opvalt in de meldingen over 2015 is dat afwijkingen bij etiketontwerp/ beheer en verwisseling de hoofdoorzaken van de allergenenrecalls uit 2015 zijn geweest. Samen zijn ze verantwoordelijk voor 80% van alle allergenenmeldingen. Het is al langer bekend dat simpelweg verwisseling van een etiket of halfabricaat voor veel allergenenrecalls zorgt. De vele fouten in het ontwerp (en beheer) van etiketten is opvallend aangezien dit wettelijk is geregeld. Verordening (EG) 1169/2011 stelt eisen aan een juiste  ingrediëntendeclaratie en daarmee ook duidelijkheid over de gebruikte allergenen (als ingrediënt). Deze wettelijke verplichting blijkt nog onvoldoende beheerst te worden.

Lees het complete artikel uit Waar&Wet (inclusief overzicht allergenenmeldingen en meer informatie).

Lees meer Contact opnemen