Geschiktheid analyse methode

Onze allergenenanalyses worden uitgevoerd in een geaccrediteerd laboratorium door deskundige en ervaren laboranten. Over de uitvoering van de analysemethode hoeft u zich dus geen zorgen te maken.
Een zinvol resultaat van een allergenenanalyse is echter van meer factoren afhankelijk, zoals monster/ staalname, de samenstelling van het te onderzoeken product en aanwezigheid van het doeleiwit.

Vraag en antwoord

Voor meer achtergrondinformatie over analyses en onverwacht positieve of negatieve uitslagen raadpleeg onze vraag en antwoord pagina.

Ons advies bij allergenenanalyse

De gebruikte analysekits zijn op veel producten en omstandigheden getest. Uiteraard kunnen hierbij niet alle mogelijke producten en situaties beoordeeld worden. Om de geschiktheid van de analysemethode voor uw situatie te bepalen, raden wij de volgende twee stappen aan:

  1. Controleer of uw product geen ingrediënten bevat waarvan kruisreacties bekend zijn. Zie laatste kolom in het analyseoverzicht. Kies zonodig een ander type analyse (bijvoorbeeld PCR) of neem contact met ons op voor advies.
  2. Om zeker te zijn dat de test geschikt is, is het verstandig om zelf een eenmalige validatie uit te voeren. Deze validatie is bedoeld om vast te stellen dat geen vals positief of negatief resultaat verkregen wordt. Zie onder voor de werkwijze.

Uitvoering positieve/ negatieve controle

Een validatie van de methode voor uw toepassing is eenmalig en bestaat uit:

  • Een product waarvan zeker is dat het allergeen niet aanwezig is (negatieve controle). Dit onderzoek is bedoeld om vast te stellen dat geen vals positieve resultaten optreden. Hiervoor stuurt u een extra monster in, qua samenstelling gelijk aan het te onderzoeken monster, waarvan zeker is dat het op te sporen allergeen niet aanwezig is. Bij swabanalyse is geen sprake van storing door product en is een negatieve controle niet nodig.
  • Een product of swab waarin het allergeen wel aanwezig is. Splits hiervoor de negatieve controle in twee porties. Voeg aan eentje een kleine hoeveelheid van het allergene ingrediënt toe. Dit is het ingrediënt dat in het eigen bedrijf gebruikt wordt en opgespoord moet worden via oppervlakte swabs of in (opstart)product. Dit monster moet een positieve uitslag geven. Op deze manier kunnen vals negatieve resultaten ondervangen worden.

Deze validatie wordt aangeraden in alle gevallen dat analyses op allergenen worden uitgevoerd en geldt dus zowel voor laboratorium- als sneltesten.

 

Voorbeeld validatie methode met positieve/ negatieve controle

Een bedrijf produceert pannenkoekenmix met ei. Hiervoor wordt heeleipoeder gebruikt. Er worden ook broodmixen zonder ei geproduceerd. Om versleping van ei vast te stellen wil het bedrijf broodmixen op ei laten onderzoeken. Een dergelijke analyse is niet eerder uitgevoerd.
Naast de monsters van de broodmix (eerste product bij opstart, na 10 kilo en einde productie en enkele swabs na reiniging) worden de volgende negatieve en positieve controles ingezet:

  1. Het negatieve monster bestaat uit 200 gram broodmix, geproduceerd aan het einde van een dag waarop geen producten met eipoeder zijn geproduceerd. Eventueel kunnen de afzonderlijke ingrediënten op laboratoriumschaal gemengd worden om kruisbesmetting geheel uit te sluiten.
  2. Het positieve monster bestaat uit de helft van de bovenstaande broodmix, waaraan 1 gram eipoeder is toegevoegd. Dit mengsel wordt goed gemengd. Dit eipoeder wordt gebruikt bij de productie van eierpannenkoekenmix.

 

Contact opnemen

Nieuwe analyseopdracht