Geschiktheid analyse methode

Onze allergenenanalyses worden uitgevoerd in een geaccrediteerd laboratorium door deskundige en ervaren laboranten. Over de uitvoering van de analysemethode hoeft geen zorgen gemaakt te worden. 
Een zinvol resultaat van een allergenenanalyse is echter van meer factoren afhankelijk, zoals monster/ staalname, de samenstelling van het te onderzoeken product en aanwezigheid van het doeleiwit.

Vraag en antwoord

Voor meer achtergrondinformatie over analyses en onverwacht positieve of negatieve uitslagen raadpleeg onze vraag en antwoord pagina.

Ons advies bij allergenenanalyse

De gebruikte analysekits zijn op veel producten en omstandigheden getest. Uiteraard kunnen hierbij niet alle mogelijke producten en situaties beoordeeld worden. Om de geschiktheid van de analysemethode voor uw situatie te bepalen, raden wij de volgende twee stappen aan:

  1. Controleer of het product geen ingrediënten bevat waarvan kruisreacties bekend zijn. Zie laatste kolom in het analyseoverzicht. Kies zonodig een ander type analyse (bijvoorbeeld PCR) of neem contact met ons op voor advies.
  2. Om zeker te zijn dat de test geschikt is, is het verstandig om zelf eenmalig een validatie van de testmethode uit te voeren. Dit kan door een positieve controle te onderzoeken.
    Een positieve controle is een product (voorgaand product of product dat voor besmetting kan zorgen) of swab (voor schoonmaak) waarin het allergeen wel aanwezig is. Dit monster moet een positieve uitslag geven. Op deze manier kunnen vals negatieve resultaten ondervangen worden. Vals negatieve resultaten kunnen worden veroorzaakt door bewerking/verhitting van het product of afwezigheid van het doeleiwit.

Om eventuele storingen van het product uit te sluiten, kan bij productanalyse ook een negatieve controle ingezet worden. Een negatieve controle is hetzelfde product als het monster/ staal, maar waarvan zeker is dat het allergeen niet aanwezig is. Dit onderzoek is bedoeld om vast te stellen dat geen vals positieve resultaten optreden, bijvoorbeeld door kruisreacties. Bij swabanalyse is geen sprake van storing door product en is een negatieve controle niet nodig.

Deze validatie wordt aangeraden in alle gevallen dat analyses op allergenen worden uitgevoerd en geldt dus zowel voor laboratorium- als sneltesten.

 

Voorbeeld validatie methode met positieve/ negatieve controle

Een bedrijf produceert pannenkoekenmix met ei. Hiervoor wordt heeleipoeder gebruikt. Er worden ook broodmixen zonder ei geproduceerd. Om versleping van ei vast te stellen wil het bedrijf broodmixen op ei laten onderzoeken. Een dergelijke analyse is niet eerder uitgevoerd.
Naast de monsters van de broodmix (eerste product bij opstart, na 10 kilo en einde productie en enkele swabs na reiniging) worden de volgende negatieve en positieve controles ingezet:

  1. Het positieve monster is de eierpannenkoekenmix.
  2. Het negatieve monster is de broodmix, geproduceerd aan het einde van een andere productiedag waarop geen producten met eipoeder zijn geproduceerd. Eventueel kunnen de afzonderlijke ingrediënten op laboratoriumschaal gemengd worden om kruisbesmetting geheel uit te sluiten.

 

Contact opnemen

Nieuwe analyseopdracht