Nieuwsitem van 31-01-2013

Duidelijkheid over allergeneninformatie voor onverpakte producten

Ruim een jaar na de publicatie van Verordening (EU) nr 1169/2011 over het verstrekken van voedingsinformatie is er nu een officiële toelichting. De toelichting schept duidelijkheid voor ambachtelijke bedrijven, horeca, speciaalzaken, instellingskeukens, cateraars en iedereen die betrokken is bij de verkoop van onverpakte producten; producten zonder etiket. 

Het op aanvraag van de gast/ consument beschikbaar stellen van allergeneninformatie, zoals het nu vaak gaat, wordt niet voldoende geacht. De allergeneninformatie moet actief beschikbaar gesteld worden. Het moet makkelijk toegankelijk voor de consument én schriftelijk zijn. Dat kan op meerdere manieren uitgevoerd worden, zoals menukaarten, schapkaartjes of informatieklappers op de toonbank. Voor bedrijven is het niet voldoende om alleen mondeling de consument te informeren wanneer om informatie gevraagd wordt. Wel wordt de mogelijkheid open gehouden dat lidstaten bedrijven toestaan om  schriftelijk te melden dat allergeneninformatie op verzoek beschikbaar is, waarna de informatie overhandigd kan worden aan de gast.
Overigens is het niet nodig om een volledige ingrediëntendeclaratie te geven of informatie over mogelijke kruisbesmetting met allergenen. Het is gaat uitsluitend informatie over de aanwezige allergenen in het product.

Ook is verduidelijkt dat op portieverpakkingen, zoals kuipjes jam of zakjes mayonaise, geen etiket verwacht wordt. Bij dit soort producten kan de informatie op de omverpakking vermeld worden. Wel wordt aangegeven dat allergeneninformatie beschikbaar moet zijn voor de eindgebruiker. Dit kan op meerdere manieren geïntepreteerd worden, maar het is op zijn minst verstandig om allergeneninformatie (Bevat:...) wel op deze portieverpakkingen te vermelden.

Bij verkoop via websites moet alle verplichte informatie, behalve de houdbaarheidsdatum en lotnummer, getoond worden aan de consument. Hierbij mogelijk geen extra kosten in rekening gebracht worden.

Voor het benadrukken van het allergene ingredient in de ingredientendeclatie wordt verschillende toelichtingen gegeven. Alle vormen waarbij het ingredient benadrukt wordt en dus opvalt in de ingredientendeclartie zijn toegestaan. Dus het maakt niet uit of dat dit vet, cursief, andere lettergrootte, andere achtergrondkleur of hoofdletters is. Zolang het maar duidelijk anders is dan de weergave van de andere ingredienten en dus opvalt. De handleiding van de FNLI heeft een voorkeur uitgesproken voor weergave in een vet gedrukt lettertype.
Bij de keuze van het woord heeft het de voorkeur om alleen het deel dat het allergeen benoemd anders weer te geven, dus bijvoorbeeld melkpoeder of tarwebloem. Desondanks wordt ook een weergave als melkpoeder of tarwebloem toegestaan.

Lees meer Contact opnemen