Nieuwsitem van 01-03-2012

Wijzigingen allergenenwetgeving buitenland

De afgelopen en komende maanden is in veel landen nieuwe allergenenwetgeving van kracht. Een kort overzicht:
1 maart 2012: vernieuwde wetgeving Zuid-Afrika
15 april 2012: einde overgangstermijn allergenenwetgeving Singapore
4 augustus 2012: Canadese allergenenwetgeving gaat in
In buitenlandse wetgeving is veel verschil in producten die als allergeen beschouwd worden, interpretatie daarvan (bijv. noten) en uitgezonderde derivaten.

Lees meer Contact opnemen