Nieuwsitem van 04-12-2015

Wettelijk vereiste allergenenbeheersing in de VS

Wetgeving rondom voedselveiligheid(systemen) in de Verenigde Staten is sinds de invoering van FDA Food Safety Modernization Act (FSMA) in 2014 drastisch gewijzigd. Eind 2015 zijn daaraan nieuwe onderdelen toegevoegd die gevolgen hebben voor de voedingsmiddelenindustrie (productie VS en export naar VS). Er zijn veel expliciete eisen opgenomen met betrekking tot beheersing van allergenen.

Preventive Controls for Human Food (productie)

Bedrijven dienen een voedselveiligheidssysteem volgens de HACCP principes (Subpart C) te hanteren. Daarbij dient een bedrijf preventieve maatregelen te nemen, waaronder allergenen beheersmaatregelen (Food allergen controls). Deze allergenen beheersmaatregelen zijn gericht op het etiketteren van het eindproduct, voorkomen van kruisbesmetting, reiniging, inkoop, recall plan en hygiënetraining van medewerkers. Dit zijn vrij algemeen gestelde verplichtingen.

Daarnaast zijn in Subpart B – Current Good Manufacturing Practice heel specifieke eisen gesteld om kruisbesmetting met allergenen te voorkomen. Deze eisen zijn heel gedetailleerd en hebben betrekking op de boven genoemde algemene allergenen beheersmaatregelen, maar ook op hygiënisch ontwerp van machines, opslag van producten en identifcatie van allergene ingrediënten, rework en halffabrikaten.

Vanaf september 2016 treden de aanvullende eisen voor de eerste bedrijven in werking. De FDA is momenteel een handleiding voor de Food allergen controls aan het ontwikkelen om bedrijven te ondersteunen bij de nieuwe wetgeving.  

Helaas zijn geen normen of richtwaarden genoemd voor allergenen onder paragraaf 117.110 Defect action levels. Ook wordt niet ingegaan op may-contain labelling wanneer blijkt dat kruisbesmetting met allergenen niet voorkomen kán worden.

Foreign Supplier Verification Programs (import in VS)

Voor importeurs in de VS gelden ook aanvullende eisen (en heeft daarmee gevolgen voor Europese bedrijven die naar de VS exporteren). Importeurs dienen een risicobeoordeling uit te voeren op import van goederen in de VS, zodat gewaarborgd wordt dat deze producten aan dezelfde eisen voldoen als producten die onder de FSMA geproduceerd worden in de VS. Deze risicobeoordeling en eisen hebben o.a betrekking op fraude (vermenging) en allergenen etikettering.

Deze aanvullende eisen voor importeurs treden in werking vanaf het voorjaar van 2017.

Bronnen:
Preventive Controls for Human Food: samenvatting en volledige wettekst (vanaf Regulatory Text na comments)
Foreign Supplier Verification Programs:samenvatting en volledige wettekst (vanaf Regulatory Text na comments) 

Contact opnemen