Nieuwsitem van 26-10-2016

Risico besmetting pinda vaak overschat

Vaak wordt gedacht dat mensen met een pinda-allergie alleen al door de geur van pinda een ernstige allergische reactie kunnen krijgen. Dat is niet juist.
Onderzoek heeft uitgewezen dat een dergelijke reactie alleen optreedt bij het binnenkrijgen van pinda-eiwitten. Uiteraard moet kruisbesmetting voorkomen worden, maar de aanwezigheid van pinda in de keuken of productieruimte is geen belemmering om een veilig pindavrij product te maken!

Media-aandacht

"A kiss from death", kopte een krant toen een meisje overleed na een zoen van haar vriendje die pindakaas gegeten had. Het verhaal bleek niet helemaal te kloppen. Zij overleed niet door de kus maar door een astma-aanval die zij later kreeg door het binnenkrijgen van rook.
Ook het pindawerend beleid in vliegtuigen en scholen – vooral in Amerika- wordt vaak belicht in de media. Patiëntenverenigingen voor mensen met levensbedreigende allergieën (anafylactische reactie) geven aan dat dit niet nodig is. Als er reacties optreden in vliegtuigen blijkt dit vaak veroorzaakt door (in)direct met pinda bijvoorbeeld via handen, koffiebekers of stoelen. Ook kunnen angst en hyperventilatie lichamelijke reacties oproepen welke lijken op een allergische reactie.

Pinda-allergie niet door geur

Geur of deeltjes?

Een allergische reactie via de lucht door alleen de geur is niet mogelijk. The Canadian Transportation Agency heeft in opdracht van de Canadese overheid onderzoek gedaan naar anafylactische reacties op pinda, noten en sesam in vliegtuigen. Zij hebben geconcludeerd dat er weinig tot geen bewijs is voor dit soort reacties door inhalatie of huidcontact aan boord van een vliegtuig. Het enige risico dat bestaat treedt op bij per ongeluk binnenkrijgen van producten met deze allergenen.
Aangezien allergenen specifieke eiwitten/ proteines zijn, is inname van pindadeeltjes (met eiwitten) nodig om een reactie te veroorzaken. Uit het onderzoek bleek verder dat pindastof geen aerosol vormt, pindageur geen eiwitten bevat en pinda-allergenen/ eiwitten makkelijk te verwijderen zijn door het schoonmaken van oppervlakken.

Pindavrij bereiden

Overdracht door geur is geen risico. Het bereiden van pindavrije of andere allergeenvrije producten is dus mogelijk in een productieruimte waar deze allergenen worden opgeslagen of verwerkt. Wel zal aandacht besteed moeten worden aan overdracht door materialen en handen omdat (in)direct contact met pindadeeltjes wél levensbedreigende allergische reacties kan oproepen.
Richt een veilige werkplek in met voldoende afstand tot andere werkzaamheden zodat geen kruisbesmetting kan optreden door spetteren of stuiven. Gebruik alleen gereinigde materialen en was de handen. Trek zonodig schone werkkleding aan.

Tip

In onze cursussen en trainingen staan we uitgebreid stil bij het veilig verwerken van allergenen om kruisbesmetting op een praktische manier te voorkomen in een productiebedrijf of keuken.

Bronnen:

  • Video met uitleg oorzaak dodelijke kus en een interessante achtergrondinformatie over voedselallergie en anafylactische reacties door professor Huub Savelkoul (Universiteit van Nederland)
  • Risico's vliegen met voedselallergie (patiëntenvereniging Nederlands Anafylaxis Netwerk)
  • Achtergrondinformatie en tips om veilig om te gaan met pinda’s op school (patiëntenvereniging Nederlands Anafylaxis Netwerk)
  • Onderzoek Canadian Transportation Agency naar allergische reacties in vliegtuigen

Lees meerContactopnemen