Nieuwsitem van 15-11-2015

Richtlijn vrij van-allergenenclaims

Er is sprake van een toenemend gebruik van allergenen vrij van-claims. De British Retail Consortium (BRC) en Food and Drink Federation (FDF) – UK - hebben hiervoor een richtlijn opgesteld. Deze bevat een stappenplan voor vrij van-allergenenclaims, informatie over wetgeving en risicobeoordelingsfactoren voor zowel voorverpakte levensmiddelen als niet-voorverpakte levensmiddelen.

Wetgeving

Met uitzondering van gluten is er geen specifieke wetgeving die de vrij van-allergenenclaims dekt. In de General Food Law (EG) nr. 178/2002 wordt alleen gesteld dat een product veilig moet zijn. Ook voor de claim lactose-vrij bestaat geen normstelling (behalve voor zuigelingenvoeding).

Een vrij van-allergenenclaim wordt gezien als een absolute claim (‘nulgrens’), tenzij er een wettelijke drempelwaarde aan is verbonden. Consumenten gaan er vanuit dat ‘vrij van’ betekent dat het product een bepaald allergeen helemaal niet bevat, terwijl het in de praktijk vaak betekent dat het allergeen niet detecteerbaar is (Limit of Detection). De vrij van-allergenenclaim zou volgens de richtlijn dan ook alleen gebruikt moeten worden wanneer de ingrediënten, processen en omgevingen streng beoordeeld zijn.

Stappenplan

In de richtlijn is een stappenplan opgenomen. Dit stappenplan is gebaseerd op de 4 principes:

  1. Het product bevat geen ingrediënten (receptuur) welke het allergeen bevatten.
  2. Het product wordt geproduceerd onder gecontroleerde omstandigheden om kruisbesmetting uit te sluiten.
  3. Het product wordt geanalyseerd en getest op de afwezigheid van het allergeen.
  4. De communicatie van de vrij-van claim moet aan wettelijke eisen voldoen.

Niet-voorverpakte levensmiddelen

Volgens de richtlijn gelden de regels voor voorverpakte levensmiddelen ook voor niet-voorverpakte levensmiddelen. Speciale aandacht moet gegeven worden aan interne communicatie en communicatie met de gast. Daarvoor is training van het personeel noodzakelijk.

Noot

Deze richtlijn is geen uitgave in het kader van BRC-certificering!

Lees meer Contact opnemen