Nieuwsitem van 05-09-2011

Nieuwe Verordening voedselinformatie heeft grote impact

Er is akkoord bereikt over de nieuwe Verordening Verstrekking voedselinformatie aan consumenten. Op 27 juli heeft de Europese Commissie heeft –zonder wijzigingen- haar goedkeuring gegeven. De Verordening wordt naar verwachting in oktober officieel gepubliceerd. Richtlijn 2000/13/EG wordt dan ingetrokken. De overgangstermijn is drie jaar, waarna een uitverkooptermijn geldt. Dat betekent dat na deze drie jaar de aanwezige voorraad, welke niet zou voldoen, nog verkocht mag worden.Belangrijke wijzigingen zijn:

 • De lijst met allergenen verandert niet. Wel worden noten weer gewoon noten genoemd in plaats van schaalvruchten.
 • Allergeenbevattende ingrediënten moeten in een afwijkend lettertype, stijl of kleur in de ingrediëntendeclaratie opgenomen zijn zodat ze duidelijk opvallen ten opzichte van de andere ingrediënten.
 • Allergeneninformatie moet in de lijst met ingrediënten terug te vinden zijn. Dit betekent dat de verduidelijking in een apart kader mag, maar dit mag info in ingrediëntendeclaratie niet vervangen.
 • Verplichte herhaling van allergene ingrediënten in de declaratie, behalve als de productnaam al naar het allergeen verwijst.
 • Ook voor onverpakte producten moet informatie over allergenen verplicht gegeven gaan worden, alle andere informatie is optioneel. Dit zijn producten zoals verkocht bij versafdelingen in de supermarkt, traiteurs, bakkers en slagers. Maar ook bij cateraars, restaurants, horeca en instellingskeukens. De allergeneninformatie hoeft niet perse op een etiket of menukaart te staan maar moet makkelijk toegankelijk zijn. Dat betekent op een duidelijk zichtbare plaats en in leesbare letters. Elk land kan hiervoor zijn eigen regels vaststellen.
 • De norm voor sulfiet is verduidelijkt. Het gaat om totaal SO2 (zwaveldioxide) in producten gereed voor consumptie. Dit heeft gevolgen voor de gekozen bepalingsmethoden, veel analysemethoden bepalen vrij sulfiet (SO3-) wat soms wel een factor 10 kan verschillen met totaal zwaveldioxide.
 • De groepsbenaming ‘plantaardige olie’ of ‘plantaardig vet’ mag niet meer gebruikt worden zonder vermelding van de oorsprong, zoals palmolie of kokosvet.
 • Niet alleen het etiket, maar ook informatie op websites, reclame-uitingen en mondelinge informatie moet aan de wettelijke eisen voldoen.
 • De verplichte voedselinformatie, waaronder ook allergeneninformatie, moet beschikbaar zijn voor aankoop. Dit heeft vooral gevolgen voor webshops. Deze eis geldt overigens niet voor snoepautomaten.
 • De informatie over kruisbesmetting met allergenen mag niet misleidend, dubbelzinnig of verwarrend zijn.
 • De informatie moet leesbaar zijn. Hiervoor is een minimale letterhoogte van 1,2mm vastgesteld.
 • De Verordening geldt voor alle schakels in de keten, niet alleen meer de producent van consumentenproducten. Leveranciers zijn verplicht hun afnemers informatie over de producten door te geven.
 • Andere wijzigingen hebben betrekking op: nanomateriaal, verplichte voedingswaarde informatie, referentie-innames voor nutriënten, eisen aan het vermelden van het land van herkomst, datum van invriezen, vermelding ‘ontdooid’, vermelding van zout in plaats van natrium, waarschuwing voor cafeïne is gewijzigd, aanduiding voor imitatieproducten en bewerkte vlees- en visproducten– door toevoeging van eiwitten, water of enzymen om losse stukjes tot een geheel te vormen- die de indruk wekken onbewerkt te zijn, vermelding van oneetbare worstvellen.

Voorbeelden
huidige wetgeving vs de nieuwe VerordeningIngredientendeclaratie volgens Nieuwe Verordening Ingredientendeclaratie volgens Nieuwe Verordening

 Wat betekent dit nu concreet?

De producten die nu al een etiket dragen moeten aangepast worden. De allergeneninformatie moet opnieuw vormgegeven worden, voedingswaarde zonodig toegevoegd worden, het lettertype moet mogelijk vergroot worden en enkele andere zaken aangepast of toegevoegd worden . Uiteraard zal dit met de nodige praktische problemen gepaard gaan.

De impact voor restaurants, horeca, cateraars, instellingskeukens, supermarkten en speciaalzaken zal echter veel groter zijn!  Productinformatie, kennis van personeel en standaardisatie van producten zullen hier de komende jaren veel aandacht gaan krijgen. Binnen dit kanaal is het opvragen en gebruiken van productspecificaties nog niet ingeburgerd. Veel informatie is er dan ook niet, is verouderd of niet correct.

Vaak hebben de kleinere bedrijven ook onvoldoende kennis in huis om goede allergeneninformatie te kunnen geven. Het schort vaak aan kennis over allergenen en producten. In tegenstelling tot de voedingsmiddelenindustrie is het aantal werknemers welke informatie moet geven aan de klanten, ook vele malen groter.

Bovendien moet de allergeneninformatie altijd kloppen. Vaak realiseert men zich niet dat door bijvoorbeeld het garneren van een bord met schaafsel Parmezaanse kaas, wat kruiden of dressing allergenen toegevoegd kunnen worden. De vrijheid van de kok wordt daardoor beperkt.  

Softwareleveranciers van specificatiebeheerpakketten zullen slimmigheden moeten verzinnen om de allergeneninformatie op correcte wijze afwijkend ten opzichte van de ingrediëntendeclaratie weer te geven. Dit wordt een grote uitdaging! Ook de productinformatie in webshops zal aangevuld moeten gaan worden.

Geplande wijzigingen:

Over meerdere onderwerpen is geen besluit genomen. Over onderstaande discussiepunten is afgesproken deze verder uit te diepen. In de komende jaren kan hiervoor dus aanvullende wetgeving of richtlijnen vastgesteld worden.

 • May-contain etikettering. De manier waarop mogelijke kruisbesmetting met allergenen wordt geëtiketteerd.
 • Etikettering van alcoholische dranken van >1.2% alcohol (ingrediënten en voedingswaarde).
 • Gebruik van pictogrammen in plaats van woord en getal.
 • Gebruik van moderne hulpmiddelen in plaats van informatie een etiket of verpakking.
 • Regels met betrekking tot leesbaarheid (afgezien van lettergrootte).
 • De definitie van nanomateriaal.
 • Vermelden land van herkomst van zuivelproducten (ook samengestelde), producten met maar één ingrediënt en ingrediënten die meer dan 50% van een product uitmaken.
 • Opname van transvetzuren in de verplichte voedingswaardeinformatie.
 • Vaststellen van uniforme portiegroottes voor specifieke productgroepen (voor berekening voedingswaarde per portie).
 • Visuele weergave van voedingswaarden.
 • De claim Geschikt voor vegetariërs of veganisten.

Ondanks het feit dat een Verordening direct geldt voor alle Europese lidstaten, houden de verschillende landen de mogelijkheid om aanvullende eigen regels op te stellen. Dit kan ertoe leiden dat er verschillen zullen blijven tussen nationale regelgeving.

Tijdens onze cursus Allergenenenmanagement zullen wij dieper ingaan op de consequenties van deze Verordening.

Lees meer Contact opnemen