Nieuwsitem van 02-09-2014

Gepubliceerd document KHN roept vragen op

In juli heeft Koninklijke Horeca Nederland (KHN) een document -Leidraad 'Allergenen in de horeca'- gepubliceerd met afspraken over de toepassing van de komende allergenenwetgeving in Nederland. Dit document is tot stand gekomen in overleg met het ministerie van VWS en NVWA. In dit document is de mogelijkheid beschreven dat bedrijven geen allergeneninformatie verstrekken en de melding "Het is niet uitgesloten dat onze gerechten allergenen bevatten" op hun menukaart plaatsen. Ook wordt in het document gesproken over een e-learning module. Deze module moet nog opgesteld worden. 

Het ministerie van VWS heeft deze afspraken bevestigd maar geeft aan zelf met een officiële uitwerking te komen die pas in het najaar door NVWA zal worden gepresenteerd op haar website.  
Het concept Warenwetregeling allergeneninformatie niet-voorverpakte levensmiddelen is al genotificeerd bij de Europese Commissie. Hierin zijn verschillende mogelijkheden beschreven om allergeneninformatie te geven (schriftelijk, elektronisch of mondeling). Er zijn echter geen uitzonderingen opgenomen wanneer geen informatie verstrekt hoeft te worden. Deze regeling is nog niet officieel gepubliceerd in de Staatscourant.

Patiëntenverenigingen hebben aangegeven een gesprek te willen voeren met VWS en NVWA, omdat volgens hen de gepubliceerde afspraken in strijd zijn met de uitgangspunten van de wetgeving.

Lees meer Contact opnemen