Nieuwsitem van 20-09-2013

Aanbeveling FAVV: hanteer VITAL voor actielimieten

Het Wetenschappelijk Comité van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen heeft recent een rapport gepubliceerd over de detectie van voedselallergenen.

Zij concludeert dat voor toezichtsdoeleinden de huidige analysemethoden verder verbeterd moeten worden. Vooral de variabiliteit door matrixeffecten, eenheden en monstername dient verbeterd te worden. Daarnaast is behoefte aan methoden welke meerdere allergenen tegelijkertijd kunnen bepalen. Zij geeft advies om een prioriteitstelling in producten en allergenen aan te brengen.

Daarnaast zijn actielimieten noodzakelijk om de gemeten waarden te toetsen. Het Wetenschappelijk Comité stelt dat de VITAL (‘Voluntary Incidental Trace Allergen Labelling’) allergene drempelwaarden (of gelijkaardige dosis-responsgegevens) als basis kunnen dienen voor het vastleggen van actielimieten bij de controle van producten.

Lees meer Contact opnemen